Hết Duyên Là Ý Trời

Hết Duyên Là Ý Trời

Lời bài hát Hết Duyên Là Ý Trời

Đóng góp bởi

Ai sẽ là người bên em
Người ôm em mỗi khi đêm về
Ai sẽ là người quan tâm
Người che chở
Cho em ngày và đêm
Sao em cứ tìm kiếm xung quanh
Tìm làm chi
Anh ở ngay đây này
Chắc em muốn tìm người hơn anh
Tìm làm chi
Anh sẽ không để em đi
Hạnh phúc là khi được giữ
Khi được xiết em trong vòng tay
Nhẹ nhàng như chiếc hôn
Anh trao cho em từ thuở ấy
Bàn tay anh đan chặt tay em
Cố giữ em không rời
Nhưng em ơi
Chắc anh không thể giữ nổi
Và ai sẽ là người bên em
Cho em biết đâu là bờ
Đâu là yêu đâu là thương
Đấy là điều anh rất lo
Còn duyên thì bên nhau
Hết duyên là do ông trời
Hay là xem như
Cơn gió lướt qua đời nhau
Ai sẽ là người bên em
Người ôm em mỗi khi đêm về
Ai sẽ là người quan tâm
Người che chở
Cho em ngày và đêm
Sao em cứ tìm kiếm xung quanh
Tìm làm chi
Anh ở ngay đây này
Chắc em muốn tìm người hơn anh
Tìm làm chi
Anh sẽ không để em đi
Hạnh phúc là khi được giữ
Khi được xiết em trong vòng tay
Nhẹ nhàng như chiếc hôn
Anh trao cho em từ thuở ấy
Bàn tay anh đan chặt tay em
Cố giữ em không rời
Nhưng em ơi
Chắc anh không thể giữ nổi
Và ai sẽ là người bên em
Cho em biết đâu là bờ
Đâu là yêu đâu là thương
Đấy là điều anh rất lo
Còn duyên thì bên nhau
Hết duyên là do ông trời
Hay là xem như
Cơn gió lướt qua đời nhau
Hạnh phúc là khi được giữ
Em trong tay
Nhẹ nhàng như chiếc hôn
Từ thuở ấy
Bàn tay anh đan chặt tay em
Cố giữ em không rời
Nhưng em ơi
Anh không tìm ra nổi
Và ai sẽ là người bên em
Cho em biết đâu là bờ
Đâu là yêu đâu là thương
Đấy là điều anh rất lo
Còn duyên thì bên nhau
Hết duyên là do ông trời
Hay là xem như
Cơn gió lướt qua đời nhau