Hết Cơ Hội

Hết Cơ Hội

Lời bài hát Hết Cơ Hội

Đóng góp bởi

Thà rằng anh nói
Anh không còn yêu em
Thà rằng anh nói
Anh có ai kia rồi
Còn hơn nói yêu em
Nhưng lòng anh thì dối trá
Để cho em
Phải chịu nhiều đắng cay
Cuộc tình gian dối
Xin người đừng níu kéo
Chỉ khiến đôi ta
Hai đứa thêm đau lòng
Ngày mai trốn xa
Em sẽ được hạnh phúc
Như là em mới đầu rời xa anh
Xưa yêu nhau anh
Dành cả con tim
để tình yêu luôn được êm ấm
Con tim anh đâu ngờ đâu
Rồi một ngày em lặng lẽ quay đi
Rồi anh níu kéo rồi anh lại xin lỗi
Nhưng trái tim anh đâu
Có lỗi lầm gì
Hỏi trên thế gian
Tình yêu là gì đây
Người đã ra đi rồi
Quay về nói yêu anh
Thà rằng anh nói
Anh không còn yêu em
Thà rằng anh nói
Anh có ai kia rồi
Còn hơn nói yêu em
Nhưng lòng anh thì dối trá
Để cho em
Phải chịu nhiều đắng cay
Cuộc tình gian dối
Xin người đừng níu kéo
Chỉ khiến đôi ta
Hai đứa thêm đau lòng
Ngày mai trốn xa
Em sẽ được hạnh phúc
Như là em mới đầu rời xa anh
Xưa yêu nhau anh
Dành cả con tim
để tình yêu luôn được êm ấm
Con tim anh đâu ngờ đâu
Rồi một ngày em lặng lẽ quay đi
Rồi anh níu kéo rồi anh lại xin lỗi
Nhưng trái tim anh đâu
Có lỗi lầm gì
Hỏi trên thế gian
Tình yêu là gì đây
Người đã ra đi rồi
Quay về nói yêu anh
Thà rằng anh nói
Anh không còn yêu em
Thà rằng anh nói
Anh có ai kia rồi
Còn hơn nói yêu em
Nhưng lòng anh thì dối trá
Để cho em
Phải chịu nhiều đắng cay
Cuộc tình gian dối
Xin người đừng níu kéo
Chỉ khiến đôi ta
Hai đứa thêm đau lòng
Ngày mai trốn xa
Em sẽ được hạnh phúc
Như là em mới đầu rời xa anh
Anh yêu em yêu chân thành
Nhưng giờ đây
Anh không còn như trước
Nên anh không thể chấp nhận
Cho cơ hội một người mà trái tim
Anh không còn yêu
Anh không còn yêu
Thà rằng anh nói
Anh không còn yêu em
Thà rằng anh nói
Anh có ai kia rồi
Còn hơn nói yêu em
Nhưng lòng anh thì dối trá
Để cho em
Phải chịu nhiều đắng cay
Cuộc tình gian dối
Xin người đừng níu kéo
Chỉ khiến đôi ta
Hai đứa thêm đau lòng
Ngày mai trốn xa
Em sẽ được hạnh phúc
Như là em mới đầu rời xa anh