Hẹn Ước Bồ Công Anh

Hẹn Ước Bồ Công Anh

Xem MV bài hát

Lời bài hát Hẹn Ước Bồ Công Anh

Đóng góp bởi

Anh biết không anh
Bao đêm em nhớ anh
Em ngước mắt lên trời
Tìm vì sao
Mang tên là anh
Em nhớ khi xưa
Hai ta dưới cơn mưa
Ngọt ngào môi khẽ chạm
Và em đã biết yêu người ơi
Bồ công anh
Bay trong gió chiều
Khiến cho lòng em
Nhung nhớ nhiều
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay
Yêu biết bao nhiêu
Và em hứa
Yêu anh suốt đời
Chẳng bao giờ
Mình xa cách rời
Trái tim này cánh tay này
Nguyện cùng anh
Đi hết con đường tình yêu
Đôi lúc vu vơ
Giận hờn anh chớ buồn
Vì tận trong đáy lòng
Em chỉ muốn yêu anh
Mà thôi
Đêm sắp qua mau
Ngày dài em sẽ chờ
Bồ công anh lớn dần
Và hẹn ước hai ta thành đôi
Bồ công anh
Bay trong gió chiều
Khiến cho lòng em
Nhung nhớ nhiều
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay
Yêu biết bao nhiêu
Và em hứa
Yêu anh suốt đời
Chẳng bao giờ
Mình xa cách rời
Trái tim này cánh tay này
Nguyện cùng anh
Đi hết con đường tình yêu
Bồ công anh
Bay trong gió chiều
Khiến cho lòng em
Nhung nhớ nhiều
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay
Yêu biết bao nhiêu
Và em hứa
Yêu anh suốt đời
Chẳng bao giờ
Mình xa cách rời
Trái tim này cánh tay này
Nguyện cùng anh
Đi hết con đường
Bồ công anh
Bay trong gió chiều
Khiến cho lòng em
Nhung nhớ nhiều
Nhớ nụ cười ánh mắt người
Một vòng tay
Yêu biết bao nhiêu
Và em hứa
Yêu anh suốt đời
Chẳng bao giờ
Mình xa cách rời
Trái tim này cánh tay này
Nguyện cùng anh
Đi hết con đường tình yêu