Hẹn Hò Đêm Trăng

Hẹn Hò Đêm Trăng

Lời bài hát Hẹn Hò Đêm Trăng

Đóng góp bởi

Đêm nay trời sáng trăng
Mình bên nhau
Cùng hòa chung câu hát
Hương xuân tình đắm say
Nhạc lâng lâng
Lòng em nghe sao xuyến
Ta say cùng ánh trăng
Cùng muôn sao
Lấp lánh trên trời cao
Sao hỡi hãy sáng soi tình ta
Anh mơ một sớm nao
Mình bên nhau
Rượu hồng vui pháo cưới
Muôn chim cùng hót ca
Mừng đôi ta
Tình nồng hương phơi phới
Xin muôn đời có nhau
Tình yêu kia
Sẽ mãi không nhạt phai
Muôn kiếp
Sẽ mãi không nhạt phai
Đêm nay ta cùng say
Rượu thơm ngất ngây
Cùng nhịp bước cuồng quay
Lâng lâng men rượu cay
Nhịp tim đắm say
Mình hòa khúc tình ca
Xin cho lứa đôi
Bên nhau sẽ mãi
Muôn đời gần nhau
Anh mơ một sớm nao
Mình bên nhau
Rượu hồng vui pháo cưới
Muôn chim cùng hót ca
Mừng đôi ta
Tình nồng hương phơi phới
Xin muôn đời có nhau
Tình yêu kia
Sẽ mãi không nhạt phai
Muôn kiếp
Sẽ mãi không nhạt phai
Đêm nay ta cùng say
Rượu thơm ngất ngây
Cùng nhịp bước cuồng quay
Lâng lâng men rượu cay
Nhịp tim đắm say
Mình hòa khúc tình ca
Xin cho lứa đôi
Bên nhau sẽ mãi
Muôn đời gần nhau
Anh mơ một sớm nao
Mình bên nhau
Rượu hồng vui pháo cưới
Muôn chim cùng hát ca
Mừng đôi ta
Tình nồng hương phơi phới
Xin muôn đời có nhau
Tình yêu kia
Sẽ mãi không nhạt phai
Muôn kiếp
Sẽ mãi không nhạt phai
Muôn kiếp
Sẽ mãi không nhạt phai
Muôn kiếp
Sẽ mãi không nhạt phai