Hedoban Gar! ! (Live July 20th, 2017 at Akasaka Blitz)

Hedoban Gar! ! (Live July 20th, 2017 at Akasaka Blitz)