Hãy Về Với Em

Hãy Về Với Em

Lời bài hát Hãy Về Với Em

Đóng góp bởi

Mây lam chiều còn
Buồn trong tiễn đưa
Mùa lá rơi biết
Nói sao cho vừa
Giữa thu vàng từng
Chiều mưa giăng phố
Ta bồi hồi tìm
Về lối yêu xưa
Anh vô tình đùa
Vui trong thoáng giây
Rồi lãng quên cho
Tim em đọa đầy
Có bao giờ chạnh
Lòng anh chợt nhớ
Môi hôn nào ta
Đã nói yêu nhau
Bằng tất cả cho
Em và mãi mãi
Một tình yêu đam
Mê và bốc cháy
Niềm tin anh trao như cơn mưa
Rơi trên vườn yêu
Đang mùa hoang vắng
Người xa mãi nơi
Phương trời có nhớ
Rằng em vẫn ôm
Riêng mình dấu lỡ
Trọn đời em luôn yêu riêng anh
Chỉ anh mà thôi
Hỡi người yêu dấu
Xin quay về đây...
Hãy về với em...
Mây lam chiều còn
Buồn trong tiễn đưa
Mùa lá rơi biết
Nói sao cho vừa
Giữa thu vàng từng
Chiều mưa giăng phố
Ta bồi hồi tìm
Về lối yêu xưa
Anh vô tình đùa
Vui trong thoáng giây
Rồi lãng quên cho
Tim em đọa đầy
Có bao giờ chạnh
Lòng anh chợt nhớ
Môi hôn nào ta
Đã nói yêu nhau
Bằng tất cả cho
Em và mãi mãi
Một tình yêu đam
Mê và bốc cháy
Niềm tin anh trao như cơn mưa
Rơi trên vườn yêu
Đang mùa hoang vắng
Người xa mãi nơi
Phương trời có nhớ
Rằng em vẫn ôm
Riêng mình dấu lỡ
Trọn đời em luôn yêu riêng anh
Chỉ anh mà thôi
Hỡi người yêu dấu
Xin quay về đây...
Hãy về với em...
Bằng tất cả cho
Em và mãi mãi
Một tình yêu đam
Mê và bốc cháy
Niềm tin anh trao như cơn mưa
Rơi trên vườn yêu
Đang mùa hoang vắng
Người xa mãi nơi
Phương trời có nhớ
Rằng em vẫn ôm
Riêng mình dấu lỡ
Trọn đời em luôn yêu riêng anh
Chỉ anh mà thôi
Hỡi người yêu dấu
Xin quay về đây...
Hãy về với em...