Hãy Thắp Sáng Lên

Hãy Thắp Sáng Lên

Lời bài hát Hãy Thắp Sáng Lên

Đóng góp bởi

Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên con tim nồng nàn
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa yêu thương
Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi
Đang cần đến ánh sáng chiếu soi
Này bạn hỡi xin chớ lãng quên
Ánh nến trái tim cho đời đẹp lên
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Thắp sáng lên tình yêu
Sáng lên niềm tin
Niềm tin GIÊSU
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Đốt cháy tan niềm đau
Xoá bóng đêm từ lâu
Vây kín quanh đời
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Thắp sáng lên tươi vui đầy tràn
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên
Ngọn lửa hân hoan
Đời hạnh phúc khi sống trao ban
Đem tình Chúa toả sáng thế gian
Này bạn hỡi xin chớ hững hờ
Xin chớ ơ thờ
Chúa đang đợi trông
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Thắp sáng lên tình yêu
Sáng lên niềm tin
Niềm tin GIÊSU
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Đốt cháy tan niềm đau
Xoá bóng đêm từ lâu
Vây kín quanh đời
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Thắp sáng lên tình yêu
Sáng lên niềm tin
Niềm tin GIÊSU
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Đốt cháy tan niềm đau
Xoá bóng đêm từ lâu
Vây kín quanh đời
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Thắp sáng lên tình yêu
Sáng lên niềm tin
Niềm tin GIÊSU
Hãy thắp lên đời ta
Hãy thắp cho trần gian
Đốt cháy tan niềm đau
Xoá bóng đêm từ lâu
Vây kín quanh đời
Đốt cháy tan niềm đau
Xoá bóng đêm từ lâu
Vây kín quanh đời