Hãy Ôm Lấy Em

Hãy Ôm Lấy Em

Xem MV bài hát

Lời bài hát Hãy Ôm Lấy Em

Đóng góp bởi

Chỉ cần bên anh
Em nguyện sẽ quên hết tất cả
Dù là phong ba
Hôm qua chia cách ngăn đôi ta
Chỉ cần yêu nhau
Thôi anh đừng lo lắng anh nhé
Hãy ở bên nhau đêm nay
Cho khát khao thêm say
Sorry my babe
Hãy ôm lấy em vào lòng
Giữ em 1 giây thôi
Đừng làm khô héo đôi môi
Kháo khao được bên anh
Cùng anh đắm say ngọt ngào
Cứ yêu và yêu đi
Đừng lo lắng thêm điều gì
Sorry my babe
Giữ em 1 giây thôi
Kháo khao được bên anh
Cứ yêu và yêu đi
Đừng lo lắng thêm điều gì
Chỉ cần bên anh
Em nguyện sẽ quên hết tất cả
Dù là phong ba
Hôm qua chia cách ngăn đôi ta
Chỉ cần yêu nhau
Thôi anh đừng lo lắng anh nhé
Hãy ở bên nhau đêm nay
Cho khát khao thêm say
Sorry my babe
Giữ em 1 giây thôi
Kháo khao được bên anh
Cứ yêu và yêu đi
Sorry my babe
Giữ em 1 giây thôi
Kháo khao được bên anh
Cứ yêu và yêu đi