Hãy Hát Lên

Hãy Hát Lên

Lời bài hát Hãy Hát Lên

Đóng góp bởi

Gió vẫn còn
Gọi mùa thu đến khắp trời.
Nắng vẫn còn
Gọi mùa xuân đến với đời.
Này anh ơi xin người chớ lo âu
Vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
Sóng vẫn còn
Gọi bờ cát trắng biển chiều
Nước vẫn còn
Một màu xanh biếc thuở nào.
Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi
Trôi hoài về biển lớn.
Và mình cùng hát lên nào
Lời tình tha thiết.
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời
Và ngày thêm ước mơ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm
Đường dài phía trước
Và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên
Xua tan đi bao nỗi buồn
Và cùng thắp lên niềm vui.
Gió vẫn còn
Gọi mùa thu đến khắp trời.
Nắng vẫn còn
Gọi mùa xuân đến với đời.
Này anh ơi xin người chớ lo âu
Vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
Sóng vẫn còn
Gọi bờ cát trắng biển chiều
Nước vẫn còn
Một màu xanh biếc thuở nào.
Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi
Trôi hoài về biển lớn.
Và mình cùng hát lên nào
Lời tình tha thiết.
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời
Và ngày thêm ước mơ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm
Đường dài phía trước
Và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên
Xua tan đi bao nỗi buồn
Và cùng thắp lên niềm vui.
Và mình cùng hát lên nào
Lời tình tha thiết.
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời
Và ngày thêm ước mơ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm
Đường dài phía trước
Và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên
Xua tan đi bao nỗi buồn
Và cùng thắp lên niềm vui.