Hãy Đến Với Anh

Hãy Đến Với Anh

Lời bài hát Hãy Đến Với Anh

Đóng góp bởi

Hãy Đến Với Anh
Trần Tâm
Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau
Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta
Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau
Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua
Yêu em, yêu em đậm sâu
Yêu em, yêu em dài lâu
Người ơi!! Người hỡi có hay oh yeah
Hãy đến với nhau một lần người ơi
Dù chỉ biết là một lần rồi thôi
Sao em vội xa, sao em vội quên
Sao em vội đi hỡi
Hãy nói với nhau một lời người ơi
Dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi
Sao người ra đi, sao đành chia ly vội vàng
Đến, đến... với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau
Rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta
Đến với anh hỡi người, ta say đắm bên nhau
Rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua
Yêu em, yêu em đậm sâu
Yêu em, yêu em dài lâu
Người ơi!! Người hỡi có hay oh yeah
Hãy đến với nhau một lần người ơi
Dù chỉ biết là một lần rồi thôi
Sao em vội xa, sao em vội quên
Sao em vội đi hỡi
Hãy nói với nhau một lời người ơi
Dù biết nói gì cũng chỉ vậy thôi
Sao người ra đi, sao đành chia ly vội vàng
Một mình nhớ em, một mình ngồi buồn
một mình vắng em, một mình ngồi sầu, cố quên niềm đau
Ước mơ ngày sau trọn đời ta mãi có nhau
Một mình nhớ em, một mình ngồi buồn
một mình vắng em, một mình ngồi sầu, cố quên niềm đau
Ước mơ ngày sau trọn đời ta mãi có nhau
Một mình nhớ em, một mình ngồi buồn
một mình vắng em, một mình ngồi sầu, cố quên niềm đau
Ước mơ ngày sau trọn đời ta mãi có nhau