Hãy Cứ Là Tình Nhân

Hãy Cứ Là Tình Nhân

Lời bài hát Hãy Cứ Là Tình Nhân

Đóng góp bởi

Hãy cứ...
Là tình nhân
Để mong mỏi đợi chờ
Để chiều chuộng
Nâng niu
Và sợ điều
Tan vỡ
Hãy cứ...
Là tình nhân
Để tháng ngày
Hoa mộng
Để hẹn hò
Yêu đương
Và khắc khoải
Đợi mong
Hãy...
Tìm em tìm em
Rồi nhìn em nhìn em
Và nắm tay nắm tay
Cho hồn em
Ngất ngây
Chỉ ....
Cần anh nhìn em
Là tim em rã rời
Chỉ....
Cần anh nắm tay
Là hồn em
Đắm say
Em
Không thích làm vợ
Không
Thích anh là chồng
Chỉ muốn
Thương muốn nhớ
Tìm nhau
Ở trong mơ
Ðừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau
Chán ngán
Hãy....
Cứ là tình nhân
Để tình ta
Mênh mông.
Hãy cứ...
Là tình nhân
Để mong mỏi đợi chờ
Để chiều chuộng
Nâng niu
Và sợ điều
Tan vỡ
Hãy cứ...
Là tình nhân
Để tháng ngày
Hoa mộng
Để hẹn hò
Yêu đương
Và khắc khoải
Đợi mong
Hãy...
Tìm em tìm em
Và nhìn em nhìn em
Rồi nắm tay nắm tay
Cho hồn em
Ngất ngây
Chỉ ....
Cần anh nhìn em
Là tim em rã rời
Chỉ....
Cần anh nắm tay
Là hồn em
Đắm say
Em
Không thích làm vợ
Không
Thích anh là chồng
Chỉ muốn
Thương muốn nhớ
Tìm nhau
Ở trong mơ
Ðừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau
Chán ngán
Hãy....
Cứ là tình nhân
Để tình ta
Mênh mông.
Em
Không thích làm vợ
Không
Thích anh là chồng
Chỉ muốn
Thương muốn nhớ
Tìm nhau
Ở trong mơ
Ðừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau
Chán ngán
Hãy....
Cứ là tình nhân
Để....
Tình ta
Mênh... mông.....