Hãy Buông Tay Em

Hãy Buông Tay Em

Xem MV bài hát

Lời bài hát Hãy Buông Tay Em

Đóng góp bởi

Cứ mãi giận hờn
Niềm tin đâu anh
Cứ mãi mỏi mệt
Buồn phiền chi nữa
Chẳng biết ngọt bùi
Ngày xưa nay đâu
Chỉ thấy lòng đầy
Nổi đau nghẹn ngào
Tiếc những nụ cười
Chẳng còn vui tươi
Nước mắt ngậm ngùi
Một mình em khóc
Nếu chẳng còn gì
Thì buông cánh tay
Cho em phía trước
Một mình bước đi
Nếu không là hẹn ước
Em đã chẳng mơ
Thật nhiều
Nếu không là của nhau
Em đã chẳng đau
Vì anh
Nếu như lời anh hứa
Em đã chẳng thêm
Vô vọng
Và những nổi đau
Ngày hôm qua
Đến khi nào nguôi
Muốn đi tìm một nơi
Để được ngủ trong
Yên bình
Muốn đi tìm một nơi
Để ngồi khóc cho
Sầu vơi
Để em được mạnh mẽ
Đi về phía xa
Con đường
Tìm hạnh phúc
Cho người con gái
Đã đánh mất đâu
Tiếng cười
Tiếc những nụ cười
Chẳng còn vui tươi
Nước mắt ngậm ngùi
Một mình em khóc
Nếu chẳng còn gì
Thì buông cánh tay
Cho em phía trước
Một mình bước đi
Nếu không là hẹn ước
Em đã chẳng mơ
Thật nhiều
Nếu không là của nhau
Em đã chẳng đau
Vì anh
Nếu như lời anh hứa
Em đã chẳng thêm
Vô vọng
Và những nổi đau
Ngày hôm qua
Đến khi nào nguôi
Muốn đi tìm một nơi
Để được ngủ trong
Yên bình
Muốn đi tìm một nơi
Để ngồi khóc cho
Sầu vơi
Để em được mạnh mẽ
Đi về phía xa
Con đường
Tìm hạnh phúc
Cho người con gái
Đã đánh mất đâu
Tiếng cười
Tìm hạnh phúc
Cho người con gái
Đã đánh mất đâu
Tiếng cười