Hát Trên Đỉnh Đồi

Hát Trên Đỉnh Đồi

Lời bài hát Hát Trên Đỉnh Đồi

Đóng góp bởi

Đưa con lên núi í a lên đồi
Riêng con với Chúa
Ta ngồi mà nhìn nhau
Ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu
Rồi dìu con bước
Vào sâu trong Ngài
Ta lên lên tận đỉnh đoài
Ta vào động đá tạc lời nước non
Con nhìn Chúa Chúa nhìn con
Ta cùng sẻ ngọt
Chia ngon đủ điều
Con xin và Chúa sẽ chiều
Tỏ cho con hết
Những điều mà con mong
Con thì dâng Chúa cõi lòng
Đáp tình Chúa đổ
Máu hồng mà thương con
Gió về gió thổi trên non
Đê mê câu hát
Sắt son khối tình
Giữa trời trong giữa đêm trinh
Lửa về lửa cháy
Luyện tình mà cho thơm
Đưa con lên núi í a lên đồi
Riêng con với Chúa
Ta ngồi mà nhìn nhau
Ngắm nhìn nhan Chúa thật lâu
Rồi dìu con bước
Vào sâu trong Ngài
Ta lên lên tận đỉnh đoài
Ta vào động đá tạc lời nước non
Con nhìn Chúa Chúa nhìn con
Ta cùng sẻ ngọt
Chia ngon đủ điều
Con xin và Chúa sẽ chiều
Tỏ cho con hết
Những điều mà con mong
Con thì dâng Chúa cõi lòng
Đáp tình Chúa đổ
Máu hồng mà thương con
Gió về gió thổi trên non
Đê mê câu hát
Sắt son khối tình
Giữa trời trong giữa đêm trinh
Lửa về lửa cháy
Luyện tình mà cho thơm
Giữa trời trong giữa đêm trinh
Lửa về lửa cháy
Luyện tình mà cho thơm