Hát Nữa Đi Em (Remix)

Hát Nữa Đi Em (Remix)

Lời bài hát Hát Nữa Đi Em (Remix)

Đóng góp bởi

Hát nữa đi em
Lỡ ngày kia sông cạn đá mòn
Hát nữa đi em
Cuộc tình ta chưa hết đoạn đường
Hát nữa đi em
Khơi bếp hồng đốt lửa đêm đen
Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn
Đời ai không có những tâm sự buồn
Chuyện ngày xưa
Nắng chưa ngã bóng dừa
Bên đường mòn hai đứa
Anh đánh đàn em thì làm ca sĩ
Nghe cũng buồn lâm ly
Ngày đó đã xa rồi
Thương tím sầu lên môi
Thoáng qua trong đời
Tình xưa tìm tới
Ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ
Hát nữa đi em
Lấy vầng trăng tô đẹp má hồng
Hát nữa đi em
Dù buồn vui cay đắng mặn nồng
Hát nữa đi em
Mỗi bước dài nối liền tương lai
Dù ngày mai có nhau trong đời
Đường đi hoa nở sánh vai tuyệt vời
Hát nữa đi em
Lỡ ngày kia sông cạn đá mòn
Hát nữa đi em
Cuộc tình ta chưa hết đoạn đường
Hát nữa đi em
Khơi bếp hồng đốt lửa đêm đen
Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn
Đời ai không có những tâm sự buồn
Chuyện ngày xưa
Nắng chưa ngã bóng dừa
Bên đường mòn hai đứa
Anh đánh đàn em thì làm ca sĩ
Nghe cũng buồn lâm ly
Ngày đó đã xa rồi
Thương tím sầu lên môi
Thoáng qua trong đời
Tình xưa tìm tới
Ai ngờ bây giờ sống lại giấc mơ
Hát nữa đi em
Lấy vầng trăng tô đẹp má hồng
Hát nữa đi em
Dù buồn vui cay đắng mặn nồng
Hát nữa đi em
Mỗi bước dài nối liền tương lai
Dù ngày mai có nhau trong đời
Đường đi hoa nở sánh vai tuyệt vời
Dù ngày mai có nhau trong đời
Đường đi hoa nở sánh vai tuyệt vời