Hát Gọi Mặt Trời

Hát Gọi Mặt Trời

Lời bài hát Hát Gọi Mặt Trời

Đóng góp bởi

Em hát trên lưng mẹ em về, bài ca mẹ đi vỡ đất. Em hát gọi mặt trời lên, gọi tiếng chiêng tiếng cồng. Mưa ơi mưa rơi xuống nhé, cho cây bắp lên đều. Cho em vui em múa hát trên buôn làng quê em. Em hát như chim gọi xuân về, bài ca cùng em lên rẫy. Câu hát tròn tròn trên lưng là ước mơ bao đời. Sương lung linh trong nắng sớm nghe con suối ca rằng. Yêu quê hương yêu đất nước, yêu buôn làng quê em. Em hát trên lưng mẹ em về bài ca mẹ đi vỡ đất. Em hát gọi mặt trời lên, gọi tiếng chiêng tiếng cồng. Mưa ơi mưa rơi xuống nhé, cho cây bắp lên đều. Cho em vui em múa hát trên buôn làng quê em. Em hát như chim gọi xuân về, bài ca cùng em lên rẫy. Câu hát tròn tròn trên lưng là ước mơ bao đời. Sương lung linh trong nắng sớm nghe con suối ca rằng. Yêu quê hương yêu đất nước, yêu buôn làng quê em. Hê...hê...hề.......Hề...hề...hê........Hê...hê...hề........Hê...hê...hề.......Hê.