Hát Bên Trời Lãng Quên

Hát Bên Trời Lãng Quên

Lời bài hát Hát Bên Trời Lãng Quên

Đóng góp bởi

Đêm nay mùa đông đã sang
Bước chân đi về
Tình còn vương mang
Con sóng thời gian giá băng
Nước chia đôi dòng
Vẫn lạnh lùng dâng sóng
Người thì gặp
Mà bờ môi chưa ấm
Tình thì đau
Mà lòng chưa xa
Nghiêng vai trăm năm đã qua
Tiếng hát buồn cất lên
Ngỡ quên tên người tình
Tiếng hát chợt vút cao
Xôn xao đời cơm áo
Tiếng hát còn nỗi đau
Xót xa qua từng mùa
Hát giữa đời bể dâu
Ngày xanh còn bao lâu
Mai đây về nơi núi cao
Nhớ nơi sông hồ
Biết lòng người nông xâu
Ta vui vì em biết đâu
Tiếng ca vui buồn
Giữa đường trần phai dấu
Còn cuộc tình
Để đời ta nương náu
Còn lời ca
Để tìm về bên nhau
Cho ta quên
Trăm năm đớn đau
Đêm nay mùa đông đã sang
Bước chân đi về
Tình còn vương mang
Con sóng thời gian giá băng
Nước chia đôi dòng
Vẫn lạnh lùng dâng sóng
Người thì gặp
Mà bờ môi chưa ấm
Tình thì đau
Mà lòng chưa xa
Nghiêng vai trăm năm đã qua
Tiếng hát buồn cất lên
Ngỡ quên tên người tình
Tiếng hát chợt vút cao
Xôn xao đời cơm áo
Tiếng hát còn nỗi đau
Xót xa qua từng mùa
Hát giữa đời bể dâu
Ngày xanh còn bao lâu
Mai đây về nơi núi cao
Nhớ nơi sông hồ
Biết lòng người nông xâu
Ta vui vì em biết đâu
Tiếng ca vui buồn
Giữa đường trần phai dấu
Còn cuộc tình
Để đời ta nương náu
Còn lời ca
Để tìm về bên nhau
Cho ta quên
Trăm năm đớn đau
Còn cuộc tình
Để đời ta nương náu
Còn lời ca
Để tìm về bên nhau
Cho ta quên
Trăm năm đớn đau