Happy New Year

Happy New Year

Lời bài hát Happy New Year

Đóng góp bởi

Đêm bỗng yên lặng và hương hoa
Toả bay ngát trời
Cho chúng ta, cho mỗi người
Những phong ba như đã phôi phai
Một năm mới đến trong tim mình
Ngoài niềm vui là bao ước mơ
Xanh khát vọng
Ta với người hãy trao nhau
Những đoá hoa tươi
Happy new year
Happy new year
Nào người ơi hãy
Chúc nhau ước mơ tuyệt vời
Những thương đau đắng cay
Một đời chờ xa vẫn rơi
Happy new year
Happy new year
Nào người ơi, hãy chúc nhau
Khát khao đời mình
Để quên mau đắng cay ngày nào
Một hôm ghé vô tình
Đã vút xa rồi...
Đêm bỗng yên lặng và hương hoa
Toả bay ngát trời
Cho chúng ta, cho mỗi người
Những phong ba như đã phôi phai
Một năm mới đến trong tim mình
Ngoài niềm vui là bao ước mơ
Xanh khát vọng
Ta với người hãy trao nhau
Những đoá hoa tươi
Lắng nghe quanh đời
Tiếng yêu thương
Happy new year
Happy new year
Nào người ơi hãy
Chúc nhau ước mơ tuyệt vời
Những thương đau đắng cay
Một đời chờ xa vẫn rơi
Happy new year
Happy new year
Nào người ơi, hãy chúc nhau
Khát khao đời mình
Để quên mau đắng cay ngày
Nào một hôm ghé vô tình...
Đã vút xa rồi...
Đêm bỗng yên lặng và hương hoa
Toả bay ngát trời
Cho chúng ta, cho mỗi người
Những phong ba như đã phôi phai
Một năm mới đến trong tim mình
Ngoài niềm vui là bao ước mơ
Xanh khát vọng
Ta với người hãy trao nhau
Những đoá hoa tươi
Happy new year
Happy new year
Nào người ơi hãy
Chúc nhau ước mơ tuyệt vời
Những thương đau đắng cay
Một đời chờ xa vẫn rơi
Happy new year
Happy new year
Nào người ơi, hãy chúc nhau
Khát khao đời mình
Để quên mau đắng cay ngày nào
Một hôm ghé vô tình
Đã vút xa rồi...