Hào Hùng Ca

Hào Hùng Ca

Lời bài hát Hào Hùng Ca

Đóng góp bởi

Không rap, không hát
Thì chỉ còn âm vang
Không beat, không nhạc
Thì chỉ còn tâm can
Không chuẩn bị trước
Thì được gọi là cảm hứng
Còn không đầu, không cuối
Thì gọi là đâm bang
Không màng, không muốn
Thì gọi là không cần,
Còn không cần, không giấy
Thì gọi là không vui
Không tình không nghĩa
Là do mình không phận,
Còn không nợ không nần
Thì gọi là xong xuôi
Uống rượu, hút cần,
Luận bàn thế sự, tìm người kế tự
Đôi khi cảm thấy mình như chính trị gia
Thông thạo binh pháp,
Có tổ chức, biết cách chế ngự người khác,
Và quan trọng là thiếu tính vị tha.
Tứ phương bốn bể gọi là bằng hữu,
Thứ duy nhất mà ta không có
Trong đời là một thằng chủ
Tự do tự tại như là cánh chim,
Dân chơi da vàng,
Nhưng mà là da vàng ánh kim
Thiên hạ thì gọi tao điện hạ,
Còn mấy thằng đại ca mày thân mật
Gọi tao là thiện xạ
Hiền triết xét tụi tao vào diện họa,
Một chất gây nghiện qua đường miệng
Còn lịch sử gọi tụi tao là chuyện lạ!
"Hoang ca!
Giông tố biến cố đã kinh qua!"
"My army stay on guard...
in the shrine of Hip Hop"
"Tan ra! Trời ban đau thương
Lề thói thế nhân mà!" "ON GUARD!"
"Oan gia!
Ăn bám gấu áo đường tà! Thường mà!"
My army stay on guard...
in the shrine of Hip Hop!"
"Ông cha, lời ghi đêm qua
Giờ hóa hào hùng ca!"
En garde and check my style,
Đâu ra thằng bốn mắt,
Nhạc vừa gắt vừa bắt tai sao?
Ừ thì chắc tao sai, rồi mai sau,
Thằng nào nhắc thay tao,
Cái tật cứ bật được beat
Là ngồi phải spit này tìm cách cai sau
Ey! Ba thằng khứa này từ đâu về đây?
Lung lay cả Rap Việt,
Khệnh khạng và ngang nhiên,
Hazard Clique,
Đéo cần cữ mấy chữ mày đang kiêng
Đã cầm cây mic và khan tiếng,
Thì ráng làm sao cho đáng tiền
Wack MCs được hỏa táng,
Sứ mạng này mình đã mang
Một đời rap fan
Đáp đền rap game cho thỏa đáng.
Bao mày xả láng,
Bị tao may 13 gang,
Chuyên án Đồ Ngon đi khắp Việt Nam,
Lo xong trong 3 tháng
Nói thiệt, sống thật,
Sao bật được bạn?
Nản mấy thằng sảng
Chỉ biết có than đòi khai quật được vàng
Nhàn cư vi bất thiện,
Thời đại thanh niên tất nghiện,
Thất tình và thất nghiệp,
Lấc cấc là chất riêng,
Và nhạc Việt, nhạc sĩ,
Nhạc lẻ, hút chỏe và sạt nghiệp,
Người tốt thì chết sớm,
Tượng đài chưa tạc kịp
Nhạt thiệt, uh, đam mê chưa cạn kiệt,
Tao cho may rủi
Mày đuổi cả đời đéo gặp HC và Đạt kịp
"Hoang ca!
Giông tố biến cố đã kinh qua!"
"My army stay on guard
In the shrine of Hip Hop"
"Tan ra! Trời ban đau thương
Lề thói thế nhân mà!" "ON GUARD!"
"Oan gia!
Ăn bám gấu áo đường tà! Thường mà!"
My army stay on guard
In the shrine of Hip Hop!"
"Ông cha, lời ghi đêm qua
Giờ hóa hào hùng ca!"
I'm the Yin and the Yang,
On the bright side,
Evil follows my plan
Aways focused
While I'm guiding my clan
I rise with the sun,
Leaving roses on the graves of who try to front
A day here turns a boy into man
Here there's no moment to chill,
Yes I've sharpened my skills,
I murder beats like I've licence to kill
Even you're ill you chances are nil
Pain makes his rhymes sore/soar
Like I write with a quill
The only thing above me
Is the soul of my enemies
If you follow our steps
you'll be walking endlessly
Oh Lord they have doubt in my words
How many more will perish
By the blade of my sword
RIP if you test me on the MIC
ASAP worship me like I'm MVP
Đại Ca P, that's me I'll leave your soul
In the sky, son, like you're MTP
I carry all my past
As scars on my fist and,
To see bright days I walked through mist
To get where I am I crossed names on my list
And the ones ...
who tried to stop me now no longer exist.
Hoang ca!
Giông tố biến cố đã kinh qua!
"My army stay on guard...
In the shrine of Hip Hop!"
Tan ra, trời ban đau thương
Lề thói thế nhân mà!
"On Guard!"
Oan gia!
Ăn bám gấu áo đường tà! Thường mà!
"My army stay on guard...
in the shrine of Hip Hop!"
Ông cha, lời ghi đêm qua
Giờ hóa hào hùng ca! "On Guard!"