Hạnh Phúc Và Nước Mắt

Hạnh Phúc Và Nước Mắt

Lời bài hát Hạnh Phúc Và Nước Mắt

Đóng góp bởi

Hạnh phúc không em?
Khi ấm êm bên người
Mà em không yêu em
Không thương người ta
Phận số an bài
Em bước đi theo người
Nhìn em mà nước mắt tôi rơi
Cuộc sống bon chen đã
Cướp mất em rồi
Bỏ lại tôi với bóng tôi lẻ loi
Giờ nơi chốn kia
Em cũng đâu vui gì
Tình yêu ơi tình yêu
Sao trái ngang
Tình là thế là thế là thế là thế
Đã yêu rồi thì mới biết đau
Tình còn đâu còn đâu
Còn đâu còn đâu
Giọt sầu chia ly tiễn bước người đi
Cầu mong em giờ ở
Nơi phương trời xa
Cố yêu người như đã yêu anh
Mọi buồn đau anh
Cố anh cố chôn dấu
Dù là lòng đau mất nhau kiếp này
Hạnh phúc không em?
Khi ấm êm bên người
Mà em không yêu em
Không thương người ta
Phận số an bài
Em bước đi theo người
Nhìn em mà nước mắt tôi rơi
Cuộc sống bon chen đã
Cướp mất em rồi
Bỏ lại tôi với bóng tôi lẻ loi
Giờ nơi chốn kia
Em cũng đâu vui gì
Tình yêu ơi tình yêu
Sao trái ngang
Tình là thế là thế là thế là thế
Đã yêu rồi thì mới biết đau
Tình còn đâu còn đâu
Còn đâu còn đâu
Giọt sầu chia ly tiễn bước người đi
Cầu mong em giờ ở
Nơi phương trời xa
Cố yêu người như đã yêu anh
Mọi buồn đau anh
Cố anh cố chôn dấu
Dù là lòng đau mất nhau kiếp này
Tình là thế là thế là thế là thế
Đã yêu rồi thì mới biết đau
Tình còn đâu còn đâu
Còn đâu còn đâu
Giọt sầu chia ly tiễn bước người đi
Cầu mong em giờ ở
Nơi phương trời xa
Cố yêu người như đã yêu anh
Mọi buồn đau anh
Cố anh cố chôn dấu
Dù là lòng đau mất nhau kiếp này