Hành Khúc Thanh Niên Tình Nguyện

Hành Khúc Thanh Niên Tình Nguyện

Lời bài hát Hành Khúc Thanh Niên Tình Nguyện

Đóng góp bởi

Chúng ta hát
Bài ca thanh niên tình nguyện
Chúng ta đến
Vùng sâu nơi xa mọi miền
Tuổi trẻ có thanh niên
Đầy nhiệt huyết trong tim
Bạn cùng tôi
Hòa mình vào mùa hè xanh
Với khối óc
Bàn tay hăng say nhiệt tình
Góp công sức
Dựng xây quê hương của mình
Từ nhịp sống hôm nay
Là hạnh phúc mai sau
Mùa hè xanh
Giục giã bước nhanh lên đường
Về đồng bằng phương nam
Ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn
Dậy đàn em học hành
Dựng cất nhà cho người neo đơn
Ta đi lên Trường Sơn
Mở con đường lịch sử hào hùng
Ta đi lên vùng cao
Giục đông bào trồng cây gây rừng
Áo xanh thắm
Đoàn ta thanh niên tình nguyện
Những năm tháng
Nào phai trong ta kỉ niệm
Đời cần có thanh niên
Đầy nhịp sống trong tim
Mùa hè xanh
Hát vang bài ca lên đường
Chúng ta hát
Bài ca thanh niên tình nguyện
Chúng ta đến
Vùng sâu nơi xa mọi miền
Tuổi trẻ có thanh niên
Đầy nhiệt huyết trong tim
Bạn cùng tôi
Hòa mình vào mùa hè xanh
Với khối óc
Bàn tay hăng say nhiệt tình
Góp công sức
Dựng xây quê hương của mình
Từ nhịp sống hôm nay
Là hạnh phúc mai sau
Mùa hè xanh
Giục giã bước nhanh lên đường
Về đồng bằng phương nam
Ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn
Dậy đàn em học hành
Dựng cất nhà cho người neo đơn
Ta đi lên Trường Sơn
Mở con đường lịch sử hào hùng
Ta đi lên vùng cao
Giục đông bào trồng cây gây rừng
Áo xanh thắm
Đoàn ta thanh niên tình nguyện
Những năm tháng
Nào phai trong ta kỉ niệm
Đời cần có thanh niên
Đầy nhịp sống trong tim
Mùa hè xanh
Hát vang bài ca lên đường
Mùa hè xanh
Hát vang bài ca lên đường
Mùa hè xanh
Hát vang bài ca lên đường