Hàng Nghìn Kilomet

Hàng Nghìn Kilomet

Lời bài hát Hàng Nghìn Kilomet

Đóng góp bởi

Người ta nói tôi là kẻ khờ
Là kẻ hay mộng mơ
Kẻ ôm lấy những thứ dễ vỡ
Còn em là giấc mơ hàng trăm triệu
Chàng trai luôn hằng mơ
Quỳ dưới ánh nên như kẻ tôn thờ
Tôi xin được nhận làm kẻ đóng vai
Gatsby si tình
Yêu em bằng tất cả trái tim
Chẳng hề toan tính
Sẽ khiến em cười vào mỗi sớm mai
Sáng hơn ánh mặt trời
Xin em đừng lạnh lùng gác phone
Vì tôi chờ em đêm nay
Hàng nghìn kilomet từ đây
Giờ tôi chẳng biết làm gì đây
Hàng nghìn kilomet từ đây
I’m so frickin’ missing you
Hàng triệu tin nhắn
Tôi gửi em chẳng một lời nhắn hay đã xem
Vì tôi chẳng muốn em phải dính vào
Tình yêu ươm màu đớn đau
Thề có Chúa! Tôi không làm thế đâu
No No
Bởi tôi đã nhận làm kẻ đóng vai
Gatsby si tình
Yêu em bằng tất cả trái tim
Chẳng hề toan tính
Sẽ khiến em cười vào mỗi sớm mai
Sáng hơn ánh mặt trời
Xin em đừng lạnh lùng gác phone
Vì tôi chờ em đêm nay
Hàng nghìn kilomet từ đây
Giờ tôi chẳng biết làm gì đây
Hàng nghìn kilomet từ đây
I’m so frickin’ missing you
Hàng triệu tin nhắn
Tôi gửi em chẳng lời nhắn hay đã xem
Hàng nghìn kilomet từ đây
I’m so frickin’ missing you
Hàng nghìn kilomet từ đây
Giờ tôi chẳng biết làm gì đây
Hàng nghìn kilomet từ đây
I’m so frickin’ missing you
Hàng triệu tin nhắn
Tôi gửi em chẳng lời nhắn hay đã xem
Hàng nghìn kilomet từ đây
I’m so frickin’ missing you