Hận Người Đàn Bà

Hận Người Đàn Bà

Lời bài hát Hận Người Đàn Bà

Đóng góp bởi

Hận người đàn bà,
Vì tiền bỏ tôi, nuốt
đắng con tim, yêu
Thương thật lòng.
Hận người đàn bà,
Suốt đời dối gian,
Bao ngày yêu dấu,
Có nhau đâu rồi...
Nhìn người đàn bà,
Mỉm cười bước đi
Ánh mắt khinh tôi,
Khi bên người ta.
Chỉ tại cuộc đời,
Lúc nghèo, lúc sang
Bây giờ tay trắng,
Nhìn người bước đi
Đk: Cất bước ra đi,
Em chẳng suy nghĩ gì,
Có lẽ đôi ta không
Chung đường tình
Thì ra bao lâu em
Chỉ yêu mỗi tiền,
Trắng tay rồi người
Bỏ tôi đi, như thế...
Cất bước ra đi,
Em mong anh hiểu rằng,
đã hết yêu thương
Xin đừng tìm nhau
Đành lòng sao em,
Tôi đã yêu hết mình,
Chẳng thể ngờ người
Dối gian tôi, bấy lâu...
Tôi hận em...
Hận người đàn bà,
Vì tiền bỏ tôi, nuốt
đắng con tim, yêu
Thương thật lòng.
Hận người đàn bà,
Suốt đời dối gian,
Bao ngày yêu dấu,
Có nhau đâu rồi...
Nhìn người đàn bà,
Mỉm cười bước đi
Ánh mắt khinh tôi,
Khi bên người ta.
Chỉ tại cuộc đời,
Lúc nghèo, lúc sang
Bây giờ tay trắng,
Nhìn người bước đi
Cất bước ra đi,
Em chẳng suy nghĩ gì,
Có lẽ đôi ta không
Chung đường tình
Thì ra bao lâu em
Chỉ yêu mỗi tiền,
Trắng tay rồi người
Bỏ tôi đi, như thế...
Cất bước ra đi,
Em mong anh hiểu rằng,
đã hết yêu thương
Xin đừng tìm nhau
Đành lòng sao em,
Tôi đã yêu hết mình,
Chẳng thể ngờ người
Dối gian tôi, bấy lâu...
Tôi hận em...
Cất bước ra đi,
Em chẳng suy nghĩ gì,
Có lẽ đôi ta không
Chung đường tình
Thì ra bao lâu em
Chỉ yêu mỗi tiền,
Trắng tay rồi người
Bỏ tôi đi, như thế...
Cất bước ra đi,
Em mong anh hiểu rằng,
đã hết yêu thương
Xin đừng tìm nhau
Đành lòng sao em,
Tôi đã yêu hết mình,
Chẳng thể ngờ người
Dối gian tôi, bấy lâu...
Tôi hận em...