Hai Trái Tim Vàng

Hai Trái Tim Vàng

Lời bài hát Hai Trái Tim Vàng

Đóng góp bởi

Xa vắng vài năm nay trở về
Thấy em mà anh bỗng giật mình
Mới hôm nào em còn là cô bé tý
Vẫn hay nũng nịu đòi ô mai
Mắt nai hãy còn ngơ ngác
Nay em xinh tựa như tiên giáng trần
Nhiều nơi ngắm nghé trầu cau xin
Anh chỉ là tay trắng nên dám mộng gì đâu
Đôi tám tuổi xuân em vừa tròn
Mối mai nhiều nơi lắm kẻ dòm
Me em thường hay bảo rằng con đã lớn
Hãy lo hãy hiểu việc trăm năm
Gái cưng mẹ tùy con đấy
Nhưng sao trong em còn e ngại
Người ta trót lưỡi đầu môi thôi
Em thì nào em có mơ có mộng gì cao
Nếu em thật tâm chẳng màng phú quý
Xe hơi lầu cao chẳng mờ đôi mắt
Nếu em chỉ mơ một mái tranh thơ
Có hai trái tim vàng đá không phai
Thế em kiếm đâu ra ngoài anh nữa
Sao không coi người ta như ngày xưa
Không kêu người còn nhỏ đi
Mà nhìn người ta ngẩn ngơ
Thôi trách làm chi anh tội nghiệp
Lúc xưa nào ai biết mà ngờ
Thế anh về đây cậy nhờ mai mối tới
Dấn sang nói chuyện cũng ba me
Miếng cau miếng trầu đưa lối
Cho đôi ta thành nên duyên rất gần
Đôi ta mãi mãi gần bên nhau
Ngôi nhà tranh
Hai trái tim đá vàng chẳng phai
Đôi tám tuổi xuân em vừa tròn
Mối mai nhiều nơi lắm kẻ dòm
Me em thường hay bảo rằng con đã lớn
Hãy lo hãy hiểu việc trăm năm
Gái cưng mẹ tùy con đấy
Nhưng sao trong em còn e ngại
Người ta trót lưỡi đầu môi thôi
Em thì nào em có mơ có mộng gì cao
Nếu em thật tâm chẳng màng phú quý
Xe hơi lầu cao chẳng mờ đôi mắt
Nếu em chỉ mơ một mái tranh thơ
Có hai trái tim vàng đá không phai
Thế em kiếm đâu ra ngoài anh nữa
Sao không coi người ta như ngày xưa
Không kêu người còn nhỏ đi
Mà nhìn người ta ngẩn ngơ
Thôi trách làm chi anh tội nghiệp
Lúc xưa nào ai biết mà ngờ
Thế anh về đây cậy nhờ mai mối tới
Dấn sang nói chuyện cũng ba me
Miếng cau miếng trầu đưa lối
Cho đôi ta thành nên duyên rất gần
Đôi ta mãi mãi gần bên nhau
Ngôi nhà tranh
Hai trái tim đá vàng chẳng phai