Hai Người Cùng Cảnh Ngộ

Hai Người Cùng Cảnh Ngộ

Lời bài hát Hai Người Cùng Cảnh Ngộ

Đóng góp bởi

Có nuối tiếc mãi
thì chúng ta
cũng đã mang
cùng chung
một nỗi đau trong đời
người ta đã quay lưng
bỏ rơi mình thật rồi
Giờ có
trách móc cũng thế thôi
Cứ ngỡ dối trá
người đã trao
chỉ mỗi tôi
ngờ đâu
lại có thêm một người
giờ đây cũng như tôi
lỡ yêu cùng một người
để khiến
hai ta phải khổ đau
Tôi giận mình sao mà
quá tin vào đối phương
tội giận mình sao
mà quá yêu người
thiết tha
muôn đời thì ta thật
chẳng hiểu hết đàn ông
chỉ lo
lao theo tình yêu mới
Thôi thì người ta
giờ đã theo
người thứ ba
thôi thì người ta
giờ đã quên hai chúng ta
trông chờ làm chi
một kẻ chỉ biết
đùa vui
thế gian đâu thiếu
người chung tình
Có nuối tiếc mãi
thì chúng ta
cũng đã mang
cùng chung
một nỗi đau trong đời
người ta đã quay lưng
bỏ rơi mình thật rồi
Giờ có
trách móc cũng thế thôi
Cứ ngỡ dối trá
người đã trao
chỉ mỗi tôi
ngờ đâu
lại có thêm một người
giờ đây cũng như tôi
lỡ yêu cùng một người
để khiến
hai ta phải khổ đau
Tôi giận mình sao mà
quá tin vào đối phương
tội giận mình sao
mà quá yêu người
thiết tha
muôn đời thì ta thật
chẳng hiểu hết đàn ông
chỉ lo
lao theo tình yêu mới
Thôi thì người ta
giờ đã theo
người thứ ba
thôi thì người ta
đã quên hai chúng ta
trông chờ làm chi
một kẻ chỉ biết
đùa vui
thế gian đâu thiếu
người chung tình
Tôi giận mình sao mà
quá tin vào đối phương
tội giận mình sao
mà quá yêu người
thiết tha
muôn đời thì ta thật
chẳng hiểu hết đàn ông
chỉ lo
lao theo tình yêu mới
Thôi thì người ta
giờ đã theo
người thứ ba
thôi thì người ta
giờ đã quên hai chúng ta
trông chờ làm chi
một kẻ chỉ biết
đùa vui
thế gian đâu thiếu
người chung tình
trông chờ làm chi
một kẻ chỉ biết
đùa vui
thế gian đâu thiếu
người chung tình