Hai Mùa Noel (Xuân Phát Tài 7)

Hai Mùa Noel (Xuân Phát Tài 7)

Lời bài hát Hai Mùa Noel (Xuân Phát Tài 7)

Đóng góp bởi

Mùa Noel đó chúng ta
Quen bên giáo đường
Mùa Noel đó
Anh dắt em vào tình yêu
Quỳ bên hang sâu
Nghe lời Kinh Thánh vang cầu
Nhìn nhau không nói nên câu
Vì biết nói nhau gì đâu
Rồi Noel qua chúng ta
Chia tay giã từ
Hẹn nhau năm tới
Khi Giáng Sinh về nơi nơi
Mình trao cho nhau
Hoa lồng nhẫn cưới thiệp hồng
Cùng nhau xem lễ đêm đông
Bên nhau muôn đời em ơi
Nhưng nay mùa Noel đến rồi
Từng đêm anh vẫn nguyện cầu
Cầu cho hai đứa yêu nhau
Đêm nay giáo đường
Vang tiếng kinh cầu
Nơi xưa mình anh đứng
Không thấy bóng em đâu
Nửa đêm tan lễ
Bước anh bơ vơ trở về
Chợt nghe nước mắt
Rơi ướt trên bờ môi khô
Rồi Noel qua
Như mộng ước cũng tan rồi
Gặp nhau chi để thương đau
Yêu nhau chi rồi xa nhau
Rồi Noel qua chúng ta
Chia tay giã từ
Hẹn nhau năm tới
Khi Giáng Sinh về muôn nơi
Mình trao cho nhau
Hoa lồng nhẫn cưới thiệp hồng
Cùng nhau xem lễ đêm đông
Bên nhau muôn đời em ơi
Nhưng nay mùa Noel đến rồi
Từng đêm anh vẫn nguyện cầu
Cầu cho hai đứa yêu nhau
Đêm nay giáo đường
Vang tiếng kinh cầu
Nơi xưa mình anh đứng
Không thấy bóng em đâu
Nửa đêm tan lễ
Bước anh bơ vơ trở về
Chợt nghe nước mắt
Rơi ướt trên bờ môi khô
Rồi Noel qua
Như mộng ước đã tan rồi
Gặp nhau chi để thương đau
Yêu nhau chi rồi xa nhau
Rồi Noel qua
Như mộng ước đã tan rồi
Gặp nhau chi để thương đau
Yêu nhau chi rồi xa nhau