Hai Mái Nhà Tranh

Hai Mái Nhà Tranh

Lời bài hát Hai Mái Nhà Tranh

Đóng góp bởi

Em.. có bao giờ
Nhớ kỷ niệm.. xưa...
Hai đứa chung một đường
Về đón đưa
Nhà em đầu xóm lao thưa
Nhà anh một mái tranh xiêu
Tháng năm nắng dãi mưa dầu.
Anh nhớ một lần
Chúng mình giận.. nhau
Em bắt anh đền
Nụ hồng biếu em
Để em cài tóc cô dâu
Cùng anh làm đám cưới mau
Mình thường
Gặp ngoài phố vui....
Nhưng nay ....
Thôi đã hết
Hết thật rồi
Kỷ niệm
Chỉ là bóng mây mà thôi
Bao năm
Xa cách bây giờ
Gặp nhau
Hai đứa ngỡ ngàng
Nhìn nhau
Nghe lòng nức nở
Quặn đau.
Xưa nếu anh đừng
Tỏ bày cùng em
Đâu có bây giờ
Lòng đau xót thêm
Thì thôi hãy cố quên đi
Chuyện xưa
Đừng nhắc khơi chi
Đừng để sầu hoen
Ướt mi.....
Nhưng nay ....
Thôi đã hết
Hết thật rồi
Kỷ niệm
Chỉ là bóng mây mà thôi
Bao năm
Xa cách bây giờ
Gặp nhau
Hai đứa ngỡ ngàng
Nhìn nhau
Nghe lòng nức nở
Quặn đau.
Xưa nếu anh đừng
Tỏ bày cùng em
Đâu có bây giờ
Lòng đau xót thêm
Thì thôi hãy cố quên đi
Chuyện xưa
Đừng nhắc thêm chi
Đừng để sầu hoen
Ướt mi.....
Thì thôi hãy cố quên đi
Chuyện xưa
Đừng nhắc thêm chi
Đừng để...
Sầu hoen.. ướt... mi.....