Hai Mái Nhà Tranh

Hai Mái Nhà Tranh

Lời bài hát Hai Mái Nhà Tranh

Đóng góp bởi

Em có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa
Hai đứa chung một
Đường về đón đưa
Nhà em đầu xóm lau thưa
Nhà anh một mái tranh xiêu
Tháng năm nắng dãi mưa dầu
Anh nhớ một lần
Chúng mình gặp nhau
Em bắt anh tìm nụ hồng biếu em
Để em cài tóc cô dâu
Cùng anh làm đám cưới mau
Mình thường gặp ngoài phố vui
Nhưng nay thôi đã hết hết thật rồi
Kỉ niệm chỉ là bóng mây mà thôi
Bao năm xa cách bây giờ gặp nhau
Hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau
Nghe lòng nức nở quặn đau
Xưa nếu em đừng tỏ lòng cùng anh
Đâu có bây giờ lòng đau xót thêm
Thì thôi đừng nhắc khơi chi
Chuyện xưa hãy cố quên đi
Đừng để sầu hoen ướt mi
Anh nhớ một lần
Chúng mình gặp nhau
Em bắt anh tìm nụ hồng biếu em
Để em cài tóc cô dâu
Cùng anh làm đám cưới mau
Mình thường gặp ngoài phố vui
Nhưng nay thôi đã hết hết thật rồi
Kỉ niệm chỉ là bóng mây mà thôi
Bao năm xa cách bây giờ gặp nhau
Hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau
Nghe lòng nức nở quặn đau
Xưa nếu em đừng tỏ lòng cùng anh
Đâu có bây giờ lòng đau xót thêm
Thì thôi đừng nhắc khơi chi
Chuyện xưa hãy cố quên đi
Đừng để sầu hoen ướt mi
Thì thôi đừng nhắc khơi chi
Chuyện xưa hãy cố quên đi
Đừng để sầu hoen ướt mi