Hai Lối Mộng

Hai Lối Mộng

Lời bài hát Hai Lối Mộng

Đóng góp bởi

Xin giã biệt bạn lòng ơi,
trao trả môi người cười.
Vì hai lối mộng
hai hường trông.
Mình thương nhau chưa trót,
thì chớ mang nỗi buồn
theo bước đời,
cho dù chưa lần nói...
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
xin nhẹ đi vào sầu.
Gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu,
mình chia tay đi nhé,
để chốn nao với chiều mưa gió lộng,
ta dừng vui bến mộng.
Bao lần đi,
gối mỏi chân mòn,
tâm tư nặng vai ghánh.
Đường trần cho đến nay,
chỉ còn,
bờ mi khép kín,
giấc ngủ nào quên,
giấc ngủ nào gọi tên.
Thôi nhắc nhở để mà chi,
quay về xưa làm gì,
giờ hai lối mộng
hai hướng đi.
Niềm ưu tư tôi đếm.
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm.
Sao dừng nửa đường đêm....!
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau,
xin nhẹ đi vào sầu.
Gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu,
mình chia tay đi nhé,
để chốn nao với chiều mưa gió lộng,
ta dừng vui bến mộng.
Bao lần đi,
gối mỏi chân mòn,
tâm tư nặng vai ghánh.
Đường trần cho đến nay,
chỉ còn,
bờ mi khép kín,
giấc ngủ nào quên,
giấc ngủ nào gọi tên.
Thôi nhắc nhở để mà chi,
quay về xưa làm gì,
giờ hai lối mộng
hai hướng đi.
Niềm ưu tư tôi đếm.
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm.
Sao dừng nửa đường đêm....!
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm.
Sao dừng nửa đường đêm....!
Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm.
Sao dừng nửa đường đêm....!