Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Lời bài hát Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Đóng góp bởi

Tôi đưa người đi
Bước chân
Hoa mộng vào đời
Một chiều nhẹ mưa
Mây thành u buồn giăng lối
Pháo vương
Trên đường dài
Mắt em
Xanh màu trời
Hết rồi ngày mai ơi!
Khi yêu
Nghe mộng.. đẹp
Trong vòng tay
Có mấy ai ngờ
Chiều nay là đây
Cánh buồm theo lái
Những kỷ niệm buông trôi
Nói chi lần cuối ..
Hôm nay bạn đi
Gót chân
Theo nhịp dạ hành
Tuổi đời vừa xinh
Như nụ hoa nở thêm cánh
Đã phân ly một lần
Tiễn anh thêm một lần
Áo đẹp màu chinh... nhân...
Tôi anh
Đôi bạn
Đường ta dìu nhau
Anh đi
Tôi ở
Mình vui được sao
Tiễn người yêu trước
Đến giờ bạn đi sau...
Gãy thêm nhịp.... cầu ..
Không gian ...
Tuy bao la mà....
Đầy trời mây
Tâm tư
Khi duyên không tròn
Tìm nào thấy.....
Lối đi hôm nay...
Hứa hẹn tràn đầy
Thế mà.. đời mình
Chỉ như bóng mây
Lầu không trăng soi
Tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai
Là cơn gió trôi ....
Đôi khi chợt nghe
Tiếng tâm...
Tư vọng nào về
Ngược dòng thời gian
Đưa hồn đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm
Giấc mơ không nẻo tìm
Bóng ngả chiều hoang.. tím ....
Nghe hơi
Sương lạnh
Chỉ e trời mưa
Tay ôm kỷ niệm
Buồn ghi vào thơ
Kiếp mình là bến ...
Tiễn đoàn tàu trong đêm
Bến hoang im.... lìm...!
Lối đi hôm nay...
Hứa hẹn tràn đầy
Thế mà.. đời mình
Chỉ như bóng mây
Lầu không trăng soi
Tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai
Là cơn gió trôi ....
Đôi khi chợt nghe
Tiếng tâm...
Tư vọng nào về
Ngược dòng thời gian
Đưa hồn đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm
Giấc mơ không nẻo tìm
Bóng ngả chiều hoang.. tím ....
Nghe hơi
Sương lạnh
Chỉ e trời mưa
Tay ôm kỷ niệm
Buồn ghi vào thơ
Kiếp mình là bến ...
Tiễn đoàn tàu trong đêm
Bến hoang im.... lìm...!
Kiếp mình là bến ...
Tiễn đoàn tàu trong đêm
Bến hoang im.... lìm...!
Kiếp mình là bến ...
Tiễn đoàn tàu trong đêm
Bến hoang im.... lìm...!
Kiếp mình là bến ...
Tiễn đoàn tàu trong đêm
Bến hoang im.... lìm...!