Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Lời bài hát Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi

Đóng góp bởi

Tôi đưa người đi
Bước chân hoa mộng vào đời
Một chiều nhẹ mưa
Mây thành u buồn giăng lối
Pháo vương trên đường dài
Mắt em xanh màu trời
Hết rồi ngày mai ơi
Khi yêu nghe mộng đẹp
Trong vòng tay
Có mấy ai ngờ
Chiều nay là đây
Cánh buồm theo lái
Những kỷ niệm buồn trôi
Nói chi lần cuối
Hôm nay bạn đi gót chân
Theo nhịp dạ hành
Tuổi đời vừa xinh
Như nụ hoa nở thêm cánh
Đã phân ly một lần
Tiễn anh thêm một lần
Áo đẹp màu chinh nhân
Tôi anh đôi bạn đường
Ta dìu nhau
Anh đi tôi ở
Mình vui được sao
Tiễn người yêu trước
Đến giờ bạn đi sau
Gãy thêm nhịp cầu
Không gian tuy bao la
Mà đầy trời mây
Tâm tư khi duyên không trọn
Tìm nào thấy
Lối đi hôm nay
Hứa hẹn tràn đầy
Thế mà đời
Mình chỉ như bóng mây
Lầu không trăng soi
Tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai
Là cơn gió trôi
Đôi khi chợt nghe tiếng
Tâm tư vọng não nề
Ngược dòng thời gian
Đưa hồn đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm
Giấc mơ không nẻo tìm
Bóng ngả chiều hoang tím
Nghe hơi sương lạnh
Chỉ e trời mưa
Tay ôm kỷ niệm
Buồn ghi vào thơ
Kiếp mình là bến
Tiễn đoàn tàu trong đêm
Bến hoang im lìm
Không gian tuy bao la
Mà đầy trời mây
Tâm tư khi duyên không trọn
Tìm nào thấy
Lối đi hôm nay
Hứa hẹn tràn đầy
Thế mà đời
Mình chỉ như bóng mây
Lầu không trăng soi
Tình xưa khôn nguôi
Và trong tương lai
Là cơn gió trôi
Đôi khi chợt nghe tiếng
Tâm tư vọng não nề
Ngược dòng thời gian
Đưa hồn đi tìm quá khứ
Lúc môi không còn mềm
Giấc mơ không nẻo tìm
Bóng ngả chiều hoang tím
Nghe hơi sương lạnh
Chỉ e trời mưa
Tay ôm kỷ niệm
Buồn ghi vào thơ
Kiếp mình là bến
Tiễn đoàn tàu trong đêm
Bến hoang im lìm