Hai Câu Hỏi

Hai Câu Hỏi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Hai Câu Hỏi

Đóng góp bởi

Hai Câu Hỏi
Lyna Thùy Linh
Đã bao nhiêu đêm trôi qua
em vẫn suy nghĩ thật nhiều
Một câu hỏi chưa tìm thấy câu trả lời
Và bao nhiêu đêm trôi qua
em vẫn không sao ngủ được
Vì thao thức điều gì làm mình xa nhau
Còn lúc khi xưa yêu anh
em đã đắn đo thật nhiều
Một câu hỏi vì sao anh lại yêu em
Dù cho vây quanh bên anh
là biết bao nhiêu bóng hồng
Người vội đến cớ sao giờ lại vội đi
Đừng bỏ mặc em anh nhé
tại em đã yêu anh quá nhiều
Em phải làm sao
để vượt qua những ngày không anh
Vẫn mong chờ anh trở lại
nói với em dẫu một câu
Một câu thôi bao đau buồn sẽ biến tan
Đừng bỏ mặc em anh nhé
với em cần anh nhất trên đời
Hãy hỏi trời cao
xem có ai yêu anh bằng em
Nếu giờ anh hiểu thấu được
những nghĩ suy trong lòng em
Hãy về đây quay về bên em nhé anh
Đã bao nhiêu đêm trôi qua
em vẫn suy nghĩ thật nhiều
Một câu hỏi chưa tìm thấy câu trả lời
Và bao nhiêu đêm trôi qua
em vẫn không sao ngủ được
Vì thao thức điều gì làm mình xa nhau
Còn lúc khi xưa yêu anh
em đã đắn đo thật nhiều
Một câu hỏi vì sao anh lại yêu em
Dù cho vây quanh bên anh
là biết bao nhiêu bóng hồng
Người vội đến cớ sao giờ lại vội đi
Đừng bỏ mặc em anh nhé
tại em đã yêu anh quá nhiều
Em phải làm sao
để vượt qua những ngày không anh
Vẫn mong chờ anh trở lại
nói với em dẫu một câu
Một câu thôi bao đau buồn sẽ biến tan
Đừng bỏ mặc em anh nhé
với em cần anh nhất trên đời
Hãy hỏi trời cao
xem có ai yêu anh bằng em
Nếu giờ anh hiểu thấu được
những nghĩ suy trong lòng em
Hãy về đây quay về bên em nhé anh
Vẫn mong chờ anh trở lại
nói với em dẫu một câu
Một câu thôi bao đau buồn sẽ biến tan
Đừng bỏ mặc em anh nhé
với em cần anh nhất trên đời
Hãy hỏi trời cao
xem có ai yêu anh bằng em
Nếu giờ anh hiểu thấu được
những nghĩ suy trong lòng em
Hãy về đây quay về bên em nhé anh
Nếu giờ anh hiểu thấu được
thì hãy quay về bên em