Hải Âu Tung Cánh

Hải Âu Tung Cánh

Lời bài hát Hải Âu Tung Cánh

Đóng góp bởi

Ngồi lẻ loi, nơi góc trời
Nhìn hải âu thấp thoáng ngoài khơi.
Bên đại dương một mình em
Cứ ngóng trông người
Ngày tháng trôi em cứ đợi
Ngày gặp anh ấm áp niềm vui.
Nơi đại dương anh ra đi hứa sẽ quay về…
Cát vẫn còn chờ bước anh chung bước
Em in dấu mỗi ngày.
Biển vẫn chờ một cánh tay
Dìu em đi qua từng con sóng.
Gió vẩn còn thầm nhắc tên
Tên của anh viết trên cát mềm.
Nước biển buồn mặn đắng môi
Mỗi khi em nhớ anh người ơi…
Hứa những gì người nhớ không?
“ Em hãy tin anh sẽ trỡ về! ”
Cứ thế chờ, chờ rất lâu thời gian trôi
Em vẫn không thấy?!!
Bóng dáng người tựa hải âu
Tung cánh bay khuất xa cuối trời.
Chắc suốt đời chẳng có đâu…
Phép nhiệm màu cho ta gặp lại nhau….
Ngồi lẻ loi, nơi góc trời
Nhìn hải âu thấp thoáng ngoài khơi.
Bên đại dương một mình em
Cứ ngóng trông người
Ngày tháng trôi em cứ đợi
Ngày gặp anh ấm áp niềm vui.
Nơi đại dương anh ra đi hứa sẽ quay về…
Cát vẫn còn chờ bước anh chung bước
Em in dấu mỗi ngày.
Biển vẫn chờ một cánh tay
Dìu em đi qua từng con sóng.
Gió vẩn còn thầm nhắc tên
Tên của anh viết trên cát mềm.
Nước biển buồn mặn đắng môi
Mỗi khi em nhớ anh người ơi…
Hứa những gì người nhớ không?
“ Em hãy tin anh sẽ trỡ về! ”
Cứ thế chờ, chờ rất lâu thời gian trôi
Em vẫn không thấy?!!
Bóng dáng người tựa hải âu
Tung cánh bay khuất xa cuối trời.
Chắc suốt đời chẳng có đâu…
Phép nhiệm màu cho ta gặp lại nhau….