Hạc Giấy

Hạc Giấy

Xem MV bài hát

Lời bài hát Hạc Giấy

Đóng góp bởi

Ở phương trời xa xôi
Ngày tháng dần trôi vô tình
Có khi nào dừng lại và anh nhớ
Nhớ em như hằng ngày
Lòng em vẫn luôn nhớ người
Nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau.
Gấp 1000 hạc giấy
để đếm tình yêu đong đầy
Để em mơ nhận được một điều ước
Dẫu ước mơ chỉ là
một mơ ước thôi nhỏ nhoi
Rằng anh sẽ đến
lúc sớm mai bình minh
Ngày mai nếu lúc thức dậy
và em thấy anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay
hoài không buông
Em sẽ vòng tay em
và ôm lấy anh dịu dàng
Để từ nay
không cho anh ngày nào xa em.
Ngày mai nếu lúc thức dậy
và em thấy anh tươi cười
Thì em sẽ
chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa
Em sẽ dành điều ước
ấy riêng tặng anh
Nếu anh hứa
sẽ mãi cầm tay em
và bên em.
Gấp 1000 hạc giấy
để đếm tình yêu đong đầy
Để em mơ nhận được một điều ước
Dẫu ước mơ chỉ là
một mơ ước thôi nhỏ nhoi
Rằng anh sẽ đến
lúc sớm mai bình minh
Ngày mai nếu lúc thức dậy
và em thấy anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay
hoài không buông
Em sẽ vòng tay em
và ôm lấy anh dịu dàng
Để từ nay
không cho anh ngày nào xa em.
Ngày mai nếu lúc thức dậy
và em thấy anh tươi cười
Thì em sẽ
chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa
Em sẽ dành điều ước
ấy riêng tặng anh
Nếu anh hứa
sẽ mãi cầm tay em
Ngày mai nếu lúc thức dậy
và em thấy anh bên cạnh
Thì em sẽ nắm lấy cánh tay
hoài không buông
Em sẽ vòng tay em
và ôm lấy anh dịu dàng
Để từ nay
không cho anh ngày nào xa em.
Ngày mai nếu lúc thức dậy
và em thấy anh tươi cười
Thì em sẽ
chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa
Em sẽ dành điều ước
ấy riêng tặng anh
Nếu anh hứa
sẽ mãi cầm tay em
và bên em.