Habataki wa Surudoku, Kaze Kiru Koto (Seiei)

Habataki wa Surudoku, Kaze Kiru Koto (Seiei)