Hạ Thương

Hạ Thương

Lời bài hát Hạ Thương

Đóng góp bởi

Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi
Mà lòng ngỡ như
Mình vừa xa cách ngày hôm qua
Lối xưa có còn
Những tà áo trắng tung bay
Cho anh ngây ngất ngày ngày
Bên người tình yêu nhỏ bé
Hạ ơi, anh xa em xa tuổi học trò
Hỏi người tình xưa
Giờ còn thương nhớ người anh trai
Đã hơn những chiều hẹn hò
Anh đón anh đưa
Bên nhau quấn quít từng giờ
Ôi tình yêu rót mật thành thơ
Mùa hạ về, vắng anh chắc em sẽ buồn
Lối hẹn lối hò còn ai
Để đưa em đường vắng lối dài
Anh yêu em cũng trong mùa phượng đó
Mà giờ đây ta đã xa rồi
Chợt lòng nghe buồn mênh mang
Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời
Lòng nặng niềm thương
Về người em gái nhỏ miền quê
Anh sẽ trở về
Trong mùa phượng vĩ đơm hoa
Anh em vui tuổi ngọc ngà
Ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua
Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi
Mà lòng ngỡ như
Mình vừa xa cách ngày hôm qua
Lối xưa có còn
Những tà áo trắng tung bay
Cho anh ngây ngất ngày ngày
Bên người tình yêu nhỏ bé
Hạ ơi, anh xa em xa tuổi học trò
Hỏi người tình xưa
Giờ còn thương nhớ người anh trai
Đã hơn những chiều hẹn hò
Anh đón anh đưa
Bên nhau quấn quít từng giờ
Ôi tình yêu rót mật thành thơ
Mùa hạ về, vắng anh chắc em sẽ buồn
Lối hẹn lối hò còn ai
Để đưa em đường vắng lối dài
Anh yêu em cũng trong mùa phượng đó
Mà giờ đây ta đã xa rồi
Chợt lòng nghe buồn mênh mang
Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời
Lòng nặng niềm thương
Về người em gái nhỏ miền quê
Anh sẽ trở về
Trong mùa phượng vĩ đơm hoa
Anh em vui tuổi ngọc ngà
Ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua
Anh sẽ trở về
Trong mùa phượng vĩ đơm hoa
Anh em vui tuổi ngọc ngà
Ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua