Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng

Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng

Lời bài hát Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng

Đóng góp bởi

Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời
Càng toả ngát
Hương thơm hoa Thủ đô
Đường lộng gió
Thênh thang năm cửa ô
Nghe tiếng cười
Không quên niềm thương đau
Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng
Của núi sông hôm nay và mai sau
Chân ta bước lòng ung dung tự hào
Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao
Ôi Đông Đô!
Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây!
Ơi Thăng Long!
Ngày nay chiến công
Rạng danh non sông
Hà Nội mến yêu của ta
Thủ đô mến yêu của ta
Là ngôi sao mai rạng rỡ
Sáng soi bóng đêm Trường Sơn
Lắng trong nước sông Cửu Long
Nhẹ nhàng bước chân hành quân
Dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền
Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời
Càng toả ngát
Hương thơm hoa Thủ đô
Đường lộng gió
Thênh thang năm cửa ô
Nghe tiếng cười
Không quên niềm thương đau
Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng
Của núi sông hôm nay và mai sau
Chân ta bước lòng ung dung tự hào
Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao
Ôi Đông Đô!
Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây!
Ơi Thăng Long!
Ngày nay chiến công
Rạng danh non sông
Hà Nội mến yêu của ta
Thủ đô mến yêu của ta
Là ngôi sao mai rạng rỡ
Sáng soi bóng đêm Trường Sơn
Lắng trong nước sông Cửu Long
Nhẹ nhàng bước chân hành quân
Dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền
Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng
Của hôm nay và mai sau