Hà Nội Ngày Trở Về (Live)

Hà Nội Ngày Trở Về (Live)

Lời bài hát Hà Nội Ngày Trở Về (Live)

Đóng góp bởi

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về lấy cho mình
Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng Cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Vội vã trở về, vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu xanh bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa sa giăng kín phố dài
Vội vã trở về, vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu xanh bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa sa giăng kín phố dài
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Để nghe tim mình
Rưng rưng trong nước hồ thu