Hà Nội Ngày Tháng Cũ

Hà Nội Ngày Tháng Cũ

Lời bài hát Hà Nội Ngày Tháng Cũ

Đóng góp bởi

Hà Nội
Ngày tháng cũ
Có bóng trăng thơ
In trên mặt hồ
Hà Nội
Ngày tháng cũ
Có tiếng oanh ca
Bên bờ tường vi
Hà Nội
Ngày tháng cũ
Có dáng em tôi
Áo trắng nghiêng nghiêng
Đường chiều
Tiếng guốc lưa thưa
Lao xao
Khua trên vỉa hè
Mùa thu theo gió
Heo may
Hà Nội
Người có nhớ
Tháp Bút chơ vơ
Liễu xanh vật vờ
Hà Nội
Người có nhớ
Hương lan vương vương
Bên hồ Thuyền Quang
Hà Nội
Người có nhớ
Chiếc ao xanh lam
Thơ ngây
Cô em học trò
Áo trắng Tây Sơn
Trưng Vương
Em tan trường về
Đường qua nẻo phố
Hẹn hò
Ai ra đi
Mà không nhớ về
Trường thi ngày ấy
Ta bên nhau
Ai ra đi
Mà không nhớ về
Hồ Gươm mù bóng
Gương xưa
Nhớ hàng Bạc
NNhớ qua hàng Đào
Nhớ cơn mưa phùn
Bay ngang thành phố
Bên em cùng
Đội mưa mà đi
Đội mưa
Mà đi mà đi
Mà đi
Hà Nội
Ngày tháng cũ
Mãi mãi theo tôi
Trôi trên biển đời
Hà Nội
Ngày tháng cũ
Như mây như mưa
Trong cuộc tình tôi
Hà Nội
Còn sống mãi
Chiếc ao xanh lam
Áo trắng
Nghiêng trên mặt hồ
Chiếc lá cô đơn
Lang thang trôi trên vỉa hè
Dù đường xưa vắng
Ai chờ
Ai ra đi
Mà không nhớ về
Trường thi ngày ấy
Ta bên nhau
Ai ra đi
Mà không nhớ về
Hồ Gươm mù bóng
Gương xưa
Nhớ hàng Bạc
NNhớ qua hàng Đào
Nhớ cơn mưa phùn
Bay ngang thành phố
Bên em cùng
Đội mưa mà đi
Đội mưa
Mà đi mà đi
Mà đi
Hà Nội
Ngày tháng cũ
Mãi mãi theo tôi
Trôi trên biển đời
Hà Nội
Ngày tháng cũ
Như mây như mưa
Trong cuộc tình tôi
Hà Nội
Còn sống mãi
Chiếc ao xanh lam
Áo trắng
Nghiêng trên mặt hồ
Chiếc lá cô đơn
Lang thang trôi trên vỉa hè
Dù đường xưa vắng
Ai
Chờ