Hà Nội Mùa Thu

Hà Nội Mùa Thu

Lời bài hát Hà Nội Mùa Thu

Đóng góp bởi

Em nghe chăng,
Trong lắng sâu nơi
Hồng trái tim mình
Hà Nội mùa thu,
Ôi sao xuyến trong lòng ta
Như bâng khuâng nghe gió đưa
Vang vọng giữa Ba Đình
Lời Người thu năm ấy
Màu cờ thu năm ấy
Vẫn đây xanh trời mây
Thu đi dài năm tháng
Vinh quang và duyên dáng
Cho ta khuôn mặt sáng ngời
Dáng vóc của Thủ Đô
Ôi sao yêu quý, Hà Nội ơi!
Em bên anh, ta bước đi
Nghe lòng nghĩ suy gì
Hà Nội, tim ta đó
Dặm dài trong gian khó
Vẫn ngát xanh, xanh mùa thu
Em nghe chăng,
Trong lắng sâu nơi
Hồng trái tim mình
Hà Nội mùa thu,
Ôi sao xuyến trong lòng ta
Như bâng khuâng nghe gió đưa
Vang vọng giữa Ba Đình
Lời Người thu năm ấy
Màu cờ thu năm ấy
Vẫn đây xanh trời mây
Thu đi dài năm tháng
Vinh quang và duyên dáng
Cho ta khuôn mặt sáng ngời
Dáng vóc của Thủ Đô
Ôi sao yêu quý, Hà Nội ơi!
Em bên anh, ta bước đi
Nghe lòng nghĩ suy gì
Hà Nội, tim ta đó
Dặm dài trong gian khó
Vẫn ngát xanh, xanh mùa thu
Em nghe chăng,
Trong lắng sâu nơi
Hồng trái tim mình
Hà Nội mùa thu,
Ôi sao xuyến trong lòng ta
Như bâng khuâng nghe gió đưa
Vang vọng giữa Ba Đình
Lời Người thu năm ấy
Màu cờ thu năm ấy
Vẫn đây xanh trời mây
Hà Nội, tim ta đó
Dặm dài trong gian khó
Vẫn ngát xanh, xanh mùa thu