Gương Ngài Thích Ca

Gương Ngài Thích Ca

Lời bài hát Gương Ngài Thích Ca

Đóng góp bởi

Lòng buồn nhìn trần gian
Đau khổ trong kiếp luân hồi tử sanh
Làm sao ta cứu cho muôn loài
Xuất gia theo đạo
Tìm đường giải thoát
Lần sau cùng nhìn vợ con
Say ngủ trong đêm trường canh khuya
Thôi ta đành dứt đi bao tình thâm
Ngôi báo này
Cũng không tiếc chi cần chi
Không còn gì ràng buộc ta
Ta cắt mái tóc xanh
Ta khoát áo nâu sòng
Rồi rời hoàng cung
Đến nơi rừng sâu
Ngồi dưới gốc bồ đề kia
Ta tham thiền ngày đêm tu hành
Quyết tâm thành đạo ta cứu đời
Thử thách gian nguy ta không màng
Dù cho quỉ xứ ma vương
Bao lân quậy phá
Cũng không lay chuyển
Được bồ đề tâm
Thắng bao yêu tà
Đạo mầu về ta
Bổn sư Phật Thích Ca
Hỡi nhân gian muôn loài
Đừng tham sân si u muội
Từ nay gắn công tu hành
Để ngày mai nơi cực lạc đón ta
Để trần gian không còn khổ đau
Để ngày mai nơi cực lạc đón ta
Để trần gian không còn khổ đau
Không còn gì ràng buộc ta
Ta cắt mái tóc xanh
Ta khoát áo nâu sòng
Rồi rời hoàng cung
Đến nơi rừng sâu
Ngồi dưới gốc bồ đề kia
Ta tham thiền ngày đêm tu hành
Quyết tâm thành đạo ta cứu đời
Thử thách gian nguy ta không màng
Dù cho quỉ xứ ma vương
Bao lân quậy phá
Cũng không lay chuyển
Được bồ đề tâm
Thắng bao yêu tà
Đạo mầu về ta
Bổn sư Phật Thích Ca
Hỡi nhân gian muôn loài
Đừng tham sân si u muội
Từ nay gắn công tu hành
Để ngày mai nơi cực lạc đón ta
Để trần gian không còn khổ đau
Để ngày mai nơi cực lạc đón ta
Để trần gian
Không còn khổ đau