Gửi Người Yêu Cũ

Gửi Người Yêu Cũ

Lời bài hát Gửi Người Yêu Cũ

Đóng góp bởi

Người hỏi Sau khi chia tay
Em sống vui hay đang buồn
Rồi làm như anh lo lắng
Anh quan tâm
Và hỏi Sau khi chia tay
Em đã yêu thêm một người khác
Rồi thản nhiên
Sao có thể không biết là
Em học yêu bản thân hơn
Em học quen với cô đơn
Cố quên một điều
Mà em ngỡ là mãi mãi
Anh tàn nhẫn bỏ em đi
Không màng đến chút nghĩ suy
Để em ở lại nhìn đâu cũng đau
Vì em yếu đuối
Muôn đời em vẫn yếu đuối
Em che hết đi
Bằng những gượng cười
Chẳng để ai nhận ra
Rằng em yếu đuối
Muôn đời em vẫn yếu đuối
Anh không phải em
Đâu thể hiểu được
Nếu như không mạnh mẽ
Em biết phải thế nào
Vì em yếu đuối
Muôn đời em vẫn yếu đuối
Em che hết đi
Bằng những gượng cười
Chẳng để ai nhận ra
Rằng em yếu đuối
Muôn đời em vẫn yếu đuối
Anh không phải em
Đâu thể hiểu được
Nếu như không mạnh mẽ
Em biết phải thế nào
Em biết phải thế nào