Gửi Em (BLUE REMIX)

Gửi Em (BLUE REMIX)

Lời bài hát Gửi Em (BLUE REMIX)

Đóng góp bởi

Muốn yêu em sao em thờ ơ
Gửi em cô gái hay mộng mơ
Hay thôi em cứ nhận lời
Đông tới sẽ có người cầm tay
Muốn yêu em sao nhưng thật khó
Chẳng muốn thấy em đắm say ai
Chỉ có chút tình nho nhỏ
Để dành cho em
Em nói em còn ngây dại
Em nói em sợ ba mẹ
Em nói anh còn rất nhiều
Nhiều người yêu anh
Anh nói anh sẽ chở che
Anh nói anh sẽ thưa chuyện
Anh nói anh cũng rất nhiều
Nhiều người thua em
Muốn yêu em sao em thờ ơ
Gửi em cô gái hay mộng mơ
Hay thôi em cứ nhận lời
Đông tới sẽ có người cầm tay
Muốn yêu em sao nhưng thật khó
Chẳng muốn thấy em đắm say ai
Chỉ có chút tình nho nhỏ
Để dành cho em
Em gì ơi là em gì này
Em là cái thứ
Là cái thứ gì này
Để tôi phải nhớ tối nằm mơ
Đêm thẫn thờ rồi ngày nhung nhớ
Em gì ơi là em gì à
Em là cái thứ
Mà anh thích nhất mà
Để anh phải nhớ tối nằm mơ
Đêm thẫn thờ rồi ngày nhung nhớ
Em nói em còn ngây dại
Em nói em sợ ba mẹ
Em nói anh còn rất nhiều
Nhiều người yêu anh
Anh nói anh sẽ chở che
Anh nói anh sẽ thưa chuyện
Anh nói anh cũng rất nhiều
Nhiều người thua em
Muốn yêu em sao em thờ ơ
Gửi em cô gái hay mộng mơ
Hay thôi em cứ nhận lời
Đông tới sẽ có người cầm tay
Muốn yêu em sao nhưng thật khó
Chẳng muốn thấy em đắm say ai
Chỉ có chút tình nho nhỏ
Để dành cho em