Gục Ngã

Gục Ngã

Lời bài hát Gục Ngã

Đóng góp bởi

Gục ngã sau bao ngày đợi mong
Sau bao ngày chờ anh
Sau đêm nay chẳng còn
Gì lưu luyến
Gục ngã khi anh đã rời xa
Trong em từng ngày qua
Thôi không hy vọng
Không chờ anh nữa đâu
Cố níu lấy những yêu thương
Cố níu lấy những đam mê
Sau đêm nay anh
Về một nơi rất xa
Biết có nhớ đến em không
Biết có nhớ đến đôi ta
Khi xưa đã từng
Yêu nhau đắm say
Đành lòng người
Nào vội ra đi
Để lại từng giọt sầu hoen mi
Nơi đây con tim em
Đang khô héo sau
Bao ngày dài
Tình mình còn
Lại gì không anh
Tình mình còn được
Gì không anh
Khi anh ra đi
Bỏ quên lời hứa để em
Gục ngã
Sau bao ngày đợi mong
Sau bao ngày chờ anh
Sau đêm nay chẳng còn
Gì lưu luyến
Gục ngã
Khi anh đã rời xa
Trong em từng ngày qua
Thôi không hy vọng
Không chờ anh nữa đâu
Cố níu lấy những yêu thương
Cố níu lấy những đam mê
Sau đêm nay anh
Về một nơi rất xa
Biết có nhớ đến em không
Biết có nhớ đến đôi ta
Khi xưa đã từng
Yêu nhau đắm say
Đành lòng người
Nào vội ra đi
Để lại từng giọt sầu hoen mi
Nơi đây con tim em
Đang khô héo sau
Bao ngày dài
Tình mình còn
Lại gì không anh
Tình mình còn được
Gì không anh
Khi anh ra đi
Bỏ quên lời hứa để em
Gục ngã
Sau bao ngày đợi mong
Sau bao ngày chờ anh
Sau đêm nay chẳng còn
Gì lưu luyến
Gục ngã
Khi anh đã rời xa
Trong em từng ngày qua
Thôi không hy vọng
Không chờ anh nữa đâu
Gục ngã
Sau bao ngày đợi mong
Sau bao ngày chờ anh
Sau đêm nay chẳng còn
Gì lưu luyến
Gục ngã
Khi anh đã rời xa
Trong em từng ngày qua
Thôi không hy vọng
Không chờ anh nữa đâu
Gục ngã
Sau bao ngày đợi mong
Sau bao ngày chờ anh
Sau đêm nay chẳng còn
Gì lưu luyến
Gục ngã
Khi anh đã rời xa
Trong em từng ngày qua
Thôi không hy vọng
Không chờ anh nữa đâu
Gục ngã
Sau bao ngày đợi mong
Sau bao ngày chờ anh
Sau đêm nay chẳng còn
Gì lưu luyến
Gục ngã
Khi anh đã rời xa
Trong em từng ngày qua
Thôi không hy vọng
Không chờ anh nữa đâu