Gosenfu no Tasuki (Instrumental)

Gosenfu no Tasuki (Instrumental)