Gọi Thầm Tên Anh

Gọi Thầm Tên Anh

Lời bài hát Gọi Thầm Tên Anh

Đóng góp bởi

Một nụ hôn cuố́i,
tìm bướ́c ngườ̀i đi.
Cá́ch xa từ đây,
vì số́ kiế́p ngăn đôi mình.
Ngà̀y thá́ng gần nhau,
tình rất đậm sâu.
Ngỡ sẽ bề̀n lâu,
giờ̀ thuyền tình hai lố́i đi.
Nghẹn ngào em quay bướ́c,
lò̀ng thấy quặn đau.
Tiếng mưa ngoài hiên
như thầm khóc,
mối duyên bẽ bà̀ng.
Dù̀ muố́n dù̀ không,
thì̀ cũng không cò̀n được bên nhau.
Biế́t...làm gì̀...!!!
Anh hỡi...!!!
Giờ đây em biế́t sẽ mãi mãi
em phải mất ngườ̀i.
Em muốn níu ké́o
cũng không cò̀n anh rồi.
Nơi đôi mi cay cay giọt lệ tuôn rơi.
Mất ngườ̀i rồi tim tan vỡ.
Giờ đành chôn giấu
những ký́ ức sâu trong đáy lò̀ng.
Em sẽ cố́ gắng bước
qua thờ̀i gian nà̀y.
Bao đêm trong mơ
vẫn gọi thầm tên anh.
Hỡ̃i...!!! Người em yêu...!!!
Một nụ hôn cuố́i,
tìm bướ́c ngườ̀i đi.
Cá́ch xa từ đây,
vì số́ kiế́p ngăn đôi mình.
Ngà̀y thá́ng gần nhau,
tình rất đậm sâu.
Ngỡ sẽ bề̀n lâu,
giờ̀ thuyền tình hai lố́i đi.
Nghẹn ngào em quay bướ́c,
lò̀ng thấy quặn đau.
Tiếng mưa ngoài hiên
như thầm khóc,
mối duyên bẽ bà̀ng.
Dù̀ muố́n dù̀ không,
thì̀ cũng không cò̀n được bên nhau.
Biế́t...làm gì̀...!!!
Anh hỡi...!!!
Giờ đây em biế́t sẽ mãi mãi
em phải mất ngườ̀i.
Em muốn níu ké́o
cũng không cò̀n anh rồi.
Nơi đôi mi cay cay giọt lệ tuôn rơi.
Mất ngườ̀i rồi tim tan vỡ.
Giờ đành chôn giấu
những ký́ ức sâu trong đáy lò̀ng.
Em sẽ cố́ gắng bước
qua thờ̀i gian nà̀y.
Bao đêm trong mơ
vẫn gọi thầm tên anh.
Hỡ̃i...!!! Người em yêu...!!!
Giờ đây em biế́t sẽ mãi mãi
em phải mất ngườ̀i.
Em muốn níu ké́o
cũng không cò̀n anh rồi.
Nơi đôi mi cay cay giọt lệ tuôn rơi.
Mất ngườ̀i rồi tim tan vỡ.
Giờ đành chôn giấu
những ký́ ức sâu trong đáy lò̀ng.
Em sẽ cố́ gắng bước
qua thờ̀i gian nà̀y.
Bao đêm trong mơ
vẫn gọi thầm tên anh.
Hỡ̃i...!!! Người em yêu...!!!
Bao đêm trong mơ
vẫn gọi thầm tên anh.
Hỡ̃i...!!!
Người em yêu...!!!