Gợi Nhớ Quê Hương

Gợi Nhớ Quê Hương

Lời bài hát Gợi Nhớ Quê Hương

Đóng góp bởi

Quê em
Hai mùa mưa nắng
Hai thôn nghèo
Nối liền bờ đê
Từng luỷ tre xanh
Nghiêng nghiêng
Chiều hè
Như bức tranh gợi
Tình quê.... đậm... đà.....
Lời ru con
Tiếng võng đong đưa
Ai chờ ai thương
Dòng nước u buồn.
Trăm năm
Nuôi tình khôn lớn
Quê hương là
Sửa mẹ đời con
Ruộng lúa nương dâu
Chân quen đường mòn
Ôi khói lam chiều
Tình quê dạt dào
À à ơi
Câu hò ca dao
Như lời mẹ ru
Từ lúc ban đầu.
Ơ.... ầu ơ....
Ví dầu
Thương những con đò
Bên hàng dừa xanh
Thương nhiều
Chiếc áo bà ba
Kéo cạch gánh lúa
Lúc tan chợ chiều
Bên mái tranh nghèo
Nghe bìm bịp kêu
Nước lớn nước... ròng......
Thương đêm trăng rằm
Soi lối
Âm thanh dầm
Giã gạo chày đôi
Đẹp lắm quê hương
Thôn trăng tuyệt vời
Câu hát thay lời
Tình quê ngọt mời
Dù xa xôi
Nhớ ngày trong nôi
Nghe tình quê hương
Gọi mãi.... trong.... đời.....
Ơ.... ầu ơ....
Ví dầu
Thương những con đò
Bên hàng dừa xanh
Thương nhiều
Chiếc áo bà ba
Kéo cạch gánh lúa
Lúc tan chợ chiều
Bên mái tranh nghèo
Nghe bìm bịp kêu
Nước lớn nước... ròng......
Thương đêm trăng rằm
Soi llối
Âm thanh dầm
Giã gạo chày đôi
Đẹp lắm quê hương
Thôn trăng tuyệt vời
Câu hát thay lời
Tình quê ngọt mời
Dù xa xôi
Nhớ ngày trong nôi
Nghe tình quê hương
Gọi mãi.... trong.... đời.....
Dù xa xôi
Nhớ ngày trong nôi
Nghe tình quê hương
Gọi mãi.... trong.... đời.....