Lời bài hát Gọi Đò

Đóng góp bởi

Gọi đò ơi!
Ai giúp đưa tôi
Kịp sang đò
Bên kia sông thề
Người ta đang
Tưng bừng đón dâu
Gọi đò ơi..!
Cớ sao không có ai
Đưa đò?
Để con đò buồn
Hiu quạnh bến quê
Chẳng còn ai nhớ mong
Mình về.
Ngày đi....
Em đưa tôi qua đò chiều
Em hứa bao điều
Mãi đợi chờ nhau
Nhưng mà sao em lại...
Quên....?
Em quên câu yêu thương
Bao năm xa quê hương
Nay lại về
Sắt son câu thề
Mà người xưa bỏ bến ...
Theo chồng.
Đò ơi....!
Ai đưa tôi qua đò chiều
Cho nhắn đôi điều đến
Người mình yêu
Tiếng hò ai
Nghe buồn thiu!
Mai đi xa quê hương
Mang trong tim yêu thương
Duyên tình đầu
Thiết tha hôm nào
Mà giờ đây
Như nước qua cầu.
Gọi đò ơi!
Ai giúp đưa tôi
Kịp sang đò
Bên kia sông thề
Người ta đang
Tưng bừng đón dâu
Gọi đò ơi..!
Cớ sao không có ai
Đưa đò?
Để con đò buồn
Hiu quạnh bến quê
Chẳng còn ai nhớ mong
Mình về.
Ngày đi....
Em đưa tôi qua đò chiều
Em hứa bao điều
Mãi đợi chờ nhau
Nhưng mà sao em lại...
Quên....?
Em quên câu yêu thương
Bao năm xa quê hương
Nay lại về
Sắt son câu thề
Mà người xưa bỏ bến ...
Theo chồng.
Đò ơi....!
Ai đưa tôi qua đò chiều
Cho nhắn đôi điều đến
Người mình yêu
Tiếng hò ai
Nghe buồn thiu!
Mai đi xa quê hương
Mang trong tim yêu thương
Duyên tình đầu
Thiết tha hôm nào
Mà giờ đây
Như nước qua cầu.
Gọi đò ơi!
Gọi đò ơi!
Ơi đò!
Ơi hỡi đò ơi!
Gọi đò ơi!
Gọi đò ơi!
Ai đưa tôi qua đò?
Ơi hỡi đò ơi!
Gọi đò ơi!
Gọi đò ơi!
Ơi đò!
Ơi hỡi đò ơi!