Gói Chiếc Buồn

Gói Chiếc Buồn

Lời bài hát Gói Chiếc Buồn

Đóng góp bởi

Em mơ gì không em... ngày yên lành? Em mơ gì không em... một chuyện tình không thành? Tôi mơ ngày bên em... đời vang tiếng đàn. Tôi mơ ngày bên em... một chuyện tình không tàn. Gói chiếc buồn lại đi em... để mình ru nhau về Gói chiếc buồn lại đi em... em gói nỗi buồn... của em Em mơ gì không em... ngày yên lành? Em mơ gì không em... một chuyện tình không thành? Gói chiếc buồn lại đi em... để mình ru nhau về Gói chiếc buồn lại đi em... em gói nỗi buồn... của em Em có ru mình? có ru tình nào phai phôi? Yêu đương chưa thành đôi. Ta có ru mình? có ru tình nào xa xôi? Yêu thương chưa thành đôi... Gói chiếc buồn lại đi em... để mình ru nhau về Gói chiếc buồn lại đi em... em gói nỗi buồn... của em...