Gõ Cửa Trái Tim

Gõ Cửa Trái Tim

Lời bài hát Gõ Cửa Trái Tim

Đóng góp bởi

Gõ cửa trái tim
Van em được vào
Dù tình xót đau
Chung thân huyệt đào
Ngủ vùi với chiêm bao
Nỗi niềm mắt xanh xao
Nhưng em vẫn ngóng
Tim anh mở cửa
Gõ cửa trái tim
Sao em hững hờ
Ngõ hồn tái tê
Năm canh thẫn thờ
Nhện lòng mắc giăng tơ
Để một mối bơ vơ
Khi không anh nhốt
Em trong đợi chờ
Ôi
Cửa tim em bằng vàng
Nên
Tiếng kêu nghe bẽ bàng
Để anh gõ cửa miên man
Mà em không chút hỏi han
Anh buồn lang thang
Gõ cửa trái tim
Nghe xa nghìn trùng
Đèn mờ hắt hiu
Cô đơn tận cùng
Đàn lỡ phím sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai khoá
Để anh lạnh lùng
Gõ cửa trái tim
Sao em hững hờ
Ngõ hồn tái tê
Năm canh thẫn thờ
Nhện lòng mắc giăng tơ
Để một mối bơ vơ
Khi không anh nhốt
Em trong đợi chờ
Ôi
Cửa tim em bằng vàng
Nên
Tiếng kêu nghe bẽ bàng
Để anh gõ cửa miên man
Mà em không chút hỏi han
Anh buồn lang thang
Gõ cửa trái tim
Nghe xa nghìn trùng
Đèn mờ hắt hiu
Cô đơn tận cùng
Đàn lỡ phím sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai khoá
Để anh lạnh lùng
Đàn lỡ phím sai cung
Tình này cũng mông lung
Tim em ai khoá
Để anh lạnh lùng