Giữ Lại Hồng Ân

Giữ Lại Hồng Ân

Lời bài hát Giữ Lại Hồng Ân

Đóng góp bởi

Khi con thơ đã có hình hài Thêm đôi tay khôn lớn từng ngày Thêm đôi chân con đá cựa quậy Này con yêu Mẹ thương biết mấy . Xin cho con tiếng khóc chào đời Xin cho con thấy ánh mặt trời Xin cho con câu hát ngọt lời Mẹ à ơi và Cha ru hời. Mẹ ơi Mẹ biết hay không ? Thế giới mênh mông Bao nhiêu người ước mong con. Mẹ Cha đừng bỏ rơi con Giữ lại hồng ân Giọt máu thâm tình. Khi con thơ đã có hình hài Thêm đôi tay khôn lớn từng ngày Thêm đôi chân con đá cựa quậy Này con yêu Mẹ thương biết mấy . Xin cho con tiếng khóc chào đời Xin cho con thấy ánh mặt trời Xin cho con câu hát ngọt lời Mẹ à ơi và Cha ru hời. Mẹ ơi Mẹ biết hay không ? Thế giới mênh mông Bao nhiêu người ước mong con. Mẹ Cha đừng bỏ rơi con Giữ lại hồng ân Giọt máu thâm tình. Mẹ ơi Mẹ biết hay không ? Thế giới mênh mông Bao nhiêu người ước mong con. Mẹ Cha đừng bỏ rơi con Giữ lại hồng ân Giọt máu thâm tình. Giữ lại hồng ân Giọt máu thâm tình. Giữ lại hồng ân Giọt máu thâm tình. Giữ lại hồng ân Giọt máu thâm tình.